Tiếng Việt | English

18/09/2020 - 19:59

Việc đầu tư nghĩa trang còn nhiều khó khăn

Thời gian qua, Đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri ở nhiều địa phương, có nhiều ý kiến quan tâm việc quy hoạch, xây dựng nghĩa trang nhân dân để chôn cất người mất, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Việc đầu tư nghĩa trang theo quy hoạch được duyệt vẫn còn nhiều khó khăn

Về vấn đề này, theo UBND tỉnh Long An, trong thời gian qua, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4168/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 về việc phê duyệt quy hoạch địa điểm xây dựng nghĩa trang tỉnh giai đoạn 2010-2020 và tầm nhìn đến 2025; Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 về Ban hành Quy định về quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ vào nội dung các quyết định, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có kế hoạch đề xuất đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vận động xã hội làm để thực hiện đầu tư xây dựng các nghĩa trang, đáp ứng nhu cầu bức thiết về nơi chôn cất người đã mất. UBND tỉnh phân công trách nhiệm cho các sở, ngành và địa phương trong việc quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, hiện nay, việc đầu tư các nghĩa trang theo quy hoạch được duyệt còn những khó khăn nhất định. Nguồn vốn ngân sách nhà nước còn nhiều hạn chế, các nhà đầu tư vẫn chưa mạnh dạn việc đầu tư các dự án nghĩa trang thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách. Các vướng mắc, khó khăn khi thực hiện tỷ lệ đất mai táng 20% các dự án nghĩa trang sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước theo quy định của Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ và Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND ngày 18/6/2016 của UBND tỉnh cũng là một trong những nguyên nhân các dự án chưa triển khai được. 

Để tháo gỡ các khó khăn trên, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, cùng với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các địa phương nghiên cứu, đánh giá nhu cầu quỹ đất phục vụ mai táng cho các đối tượng chính sách xã hội của từng địa phương. Qua đó, có tính toán, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 cho phù hợp tình hình thực tế. 

Hiện nay, Sở Xây dựng đã tổ chức họp triển khai nội dung này và đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành tổ chức rà soát, thống kê lại nhu cầu đất mai táng thực tế phục vụ cho các đối tượng chính sách xã hội, có số liệu cụ thể đánh giá thực trạng và định hướng thời gian tới.

Sau đó, lấy ý kiến hệ thống chính trị của huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND huyện, đề xuất tỷ lệ để phục vụ cho các đối tượng chính sách xã hội đối với nghĩa trang được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, để báo cáo bằng văn bản về Sở Xây dựng tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương. Từ đó, làm cơ sở kêu gọi đầu tư các dự án nghĩa trang trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch được duyệt để nhân dân có nơi an táng người mất và các vấn đề liên quan đến môi trường tại các địa phương. 

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các địa phương căn cứ tình hình thực tế để rà soát, hoàn chỉnh quy hoạch nghĩa trang phù hợp với điều kiện thực tế từng nơi, phù hợp với khả năng kêu gọi đầu tư./.

Đức

Chia sẻ bài viết