Tiếng Việt | English

24/11/2022 - 18:10

Bản tin phát thanh ngày 24/11/2022

Truyền thông chính sách phải tập trung vào người dân, hướng đến người dân; Mỹ Lộc đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021; Ngành Thuế ứng dụng thành công công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; Hướng dẫn đánh giá công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Trung tướng Tô Ân Xô: Phát hiện gần 400 fanpage, tài khoản MXH giả mạo công an; Lãnh đạo phe đối lập Ibrahim được chỉ định làm Thủ tướng Malaysia.

Chia sẻ bài viết