Tiếng Việt | English

24/11/2022 - 17:13

Truyền thông chính sách phải tập trung vào người dân, hướng đến người dân  

Chiều 24/11, Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác truyền thông chính sách với chủ đề “Nhận thức - Hành động - Nguồn lực”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm chủ trì tại điểm cầu tỉnh Long An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm chủ trì hội nghị tại điểm cầu Long An

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, thời gian qua, công tác truyền thông chính sách được chú trọng và đổi mới, từ “truyền thông nội bộ” đến truyền thông đại chúng. Kể từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhằm quán triệt hiệu quả, kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng và các nghị quyết Trung ương tới các đảng viên, cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, nhiều sáng kiến và cách làm mới đã được Trung ương triển khai trong toàn hệ thống chính trị. Đặc biệt, thành tựu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và khôi phục phát triển kinh tế đều có sự đóng góp quan trọng của hoạt động truyền thông chính sách.

Tuy nhiên, các kết quả bước đầu của việc đổi mới công tác truyền thông chính sách chủ yếu vẫn tập trung ở các cơ quan đầu não ở Trung ương với nguồn lực được trang bị, đầu tư cơ bản. Ở nhiều địa phương và cá biệt ở một số bộ, ngành hiện nay, công tác truyền thông chưa được quan tâm đúng mức.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo bộ, ngành, địa phương trình bày các tham luận nhằm thúc đẩy truyền thông chính sách đạt hiệu quả. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Minh Lâm cho biết, thời gian qua, nhiều vấn đề lớn, nhạy cảm trên mặt trận truyền thông đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Long An chỉ đạo, triển khai thực hiện đúng định hướng, tạo hiệu ứng tuyên truyền.

Đồng thời, ông kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường hướng dẫn về quy trình, hình thức, nội dung, phương thức truyền thông chính sách và tổ chức thêm các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về truyền thông chính sách, kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông; chú trọng đào tạo nâng năng lực biên tập, sản xuất các sản phẩm truyền thông (tin, bài, infographic,…) cho đội ngũ truyền thông chính sách của các địa phương.

Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính nhấn mạnh, truyền thông chính sách là phần quan trọng trong hoạt động truyền thông của Đảng, Nhà nước. Thủ tướng đề nghị truyền thông chính sách phải tập trung vào người dân, mọi chính sách đều hướng đến người dân làm sao bảo đảm cho nhân dân sống trong độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. 

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường đội ngũ truyền thông chính sách; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy vai trò tích cực của cơ quan báo chí trong hoạt động truyền thông chính sách, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ngoài ra, cần đổi mới sáng tạo về hình thức, cách làm, phát huy vai trò tích cực của cơ quan báo chí trong công tác truyền thông chính sách, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tất cả vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì lợi ích của nhân dân./.

Bùi Tùng

Chia sẻ bài viết