Tiếng Việt | English

17/06/2021 - 15:17

Báo chí xung kích phòng, chống tham nhũng

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, hệ thống chính trị. Trong đó, cơ quan báo chí, nhà báo với trách nhiệm, được giao phó đã chủ động, xung kích trong đấu tranh, phòng ngừa, phát hiện tham nhũng.

Báo chí thường xuyên giám sát, phản ánh những bất cập và phòng, chống tham nhũng trên lĩnh vực đất đai, xây dựng

Báo chí thường xuyên giám sát, phản ánh những bất cập và phòng, chống tham nhũng trên lĩnh vực đất đai, xây dựng

Phát huy sức mạnh của báo chí

Thời gian qua, báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng chủ động, tích cực, đồng hành với cuộc chiến PCTN. Trong đó, thực hiện tốt công tác giám sát và định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đấu tranh PCTN. Đặc biệt, báo chí tích cực phê phán những biểu hiện tham nhũng, thông tin kịp thời, chính xác những vụ, việc tham nhũng đang được điều tra, xử lý,… 

Là người thường xuyên cập nhật, theo dõi các vấn đề sự kiện trong nước, ông Nguyễn Hữu Thương, ngụ xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, đánh giá rất cao vai trò của báo chí trong công cuộc PCTN, tiêu cực. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và củng cố lòng tin trong nhân dân. “Thực tế, nhiều vụ án tham nhũng, trong đó có những vụ đại án đã được phát hiện, phanh phui từ sự vào cuộc quyết liệt của báo chí” - ông Thương đánh giá.

Còn bà Nguyễn Thị Thúy, ngụ xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, nhìn nhận, từ những bài báo có tính xác thực cao, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra. Qua đó, những đối tượng tham nhũng đã bị khởi tố, truy tố, đưa ra xét xử và thu hồi được nhiều tài sản thất thoát.

Bà Thúy cho rằng: “Các nhà báo đã chủ động, dũng cảm đeo bám các vụ việc có dấu hiệu, phản ánh tiêu cực, tham nhũng để điều tra. Từ những nguồn tin, chứng cứ thu thập được phản ánh trên mặt báo đã góp phần quan trọng trong việc đấu tranh, chống tiêu cực, tham nhũng”.

Thực tế, thời gian qua, nhiều cơ quan báo chí đã xây dựng những chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về công tác PCTN, lãng phí, chống các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ngoài ra, có những ngành, đơn vị đã phối hợp phát động, tổ chức giải báo chí với công tác đấu tranh PCTN, lãng phí.

Cũng cần phải khẳng định rằng, việc phát hiện, đấu tranh với tham nhũng là trách nhiệm của báo chí. Điều 75 Luật PCTN quy định: Cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm đấu tranh chống tham nhũng, đưa tin về hoạt động PCTN và vụ việc tham nhũng. Cơ quan báo chí, nhà báo có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền cung cấp thông tin liên quan đến hành vi tham nhũng.

Trong khi đó, với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật về báo chí và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm phản ánh khách quan, trung thực và chấp hành các quy định khác của pháp luật về báo chí, quy tắc đạo đức nghề nghiệp khi đưa tin về hoạt động PCTN và vụ việc tham nhũng.

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Tại tỉnh Long An, thời gian qua, các cơ quan báo chí, nhà báo đã giám sát và thông tin kịp thời, đa dạng về tất cả lĩnh vực trên địa bàn. Đây chính là kênh thông tin quan trọng, tin cậy, giúp tỉnh thực hiện tốt hơn chức năng quản lý nhà nước, kịp thời có những giải pháp khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, bất cập; đồng thời, biểu dương và nhân rộng những điển hình tốt. 

Với công tác PCTN, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương quan tâm thực hiện nghiêm túc với tinh thần “không có vùng cấm”. Trong nhiều giải pháp triển khai PCTN, vai trò của báo chí luôn được khẳng định. Gần đây, tại hội nghị về PCTN của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út cho rằng: “Để công tác PCTN đạt hiệu quả cao trong nhận thức và hành động, phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Ngoài kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng thì báo chí đóng vai trò rất quan trọng trong công tác PCTN”.

PCTN là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, lấy phòng ngừa là chính, gắn PCTN với xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Với quan điểm đó, các cơ quan báo chí, nhà báo đã tích cực góp phần động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, doanh nghiệp và đông đảo người dân tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh PCTN. Qua đó, góp phần đẩy lùi tình trạng quan liêu, tiêu cực, tham nhũng; làm trong sạch bộ máy chính quyền, thúc đẩy KT-XH phát triển.

Hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện đồng bộ, nhất là việc công khai, minh bạch trong hoạt động của bộ máy cơ quan nhà nước, cải cách hành chính, xây dựng chế độ, định mức, tiêu chuẩn, thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp. Công tác phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý tham nhũng có chuyển biến rõ hơn. Những kết quả đã đạt có ý nghĩa quan trọng để tiếp tục thực hiện công tác PCTN có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy - Nguyễn Thành Vững cho biết: “Xác định rõ vai trò của báo chí trong PCTN, những năm qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã ký quy chế phối hợp với Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An mở các chuyên trang, chuyên mục về Cải cách tư pháp, Nội chính và PCTN. Những vụ việc tham nhũng, sai phạm được báo chí trong tỉnh thông tin kịp thời, chính xác thông qua các loại hình báo chí. Các chủ trương, chính sách về PCTN của Đảng, Nhà nước cũng được báo chí cập nhật, thông tin nhanh chóng đến cán bộ, đảng viên, nhân dân”. 

Các cơ quan báo chí trong tỉnh luôn chủ động phối hợp chặt chẽ các cơ quan liên quan bảo đảm cập nhật nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả các thông tin về PCTN và chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên mục. Để thực hiện tốt vai trò, các cơ quan báo chí trong tỉnh coi trọng tính khách quan chân thực, tính chuyên nghiệp, đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo.

Báo chí, người làm báo phải luôn đóng vai trò là lực lượng xung kích, quyết liệt tham gia phát hiện, đấu tranh PCTN, lãng phí, sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực khác trong đời sống xã hội. Mặt khác, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã nêu cao trách nhiệm phối hợp đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các hoạt động thế lực thù địch, phản động, lợi dụng chống tham nhũng, lãng phí để xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết