Tiếng Việt | English

17/04/2024 - 11:20

Bến Lức: Hoàn thành Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp cơ sở

Từ ngày 28/01 đến ngày 14/4/2024, 15 xã, thị trấn của huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam, nhiệm kỳ 2024-2029.

Các xã, thị trấn của huyện Bến Lức đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nhiệm kỳ 2024-2029

Tại các đại hội đã hiệp thương bầu ủy viên Ủy ban Hội LHTN bảo đảm về số lượng, thành phần cơ cấu theo đề án nhân sự. 100% đơn vị đã tổ chức hiệp thương trực tiếp chức danh Chủ tịch Hội tại đại hội. Đại hội lần này đã tập trung đánh giá cụ thể kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ qua; thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm cụ thể, sát với thực tiễn của từng đơn vị.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng, là ngày hội lớn của TN trong toàn huyện, qua đó lựa chọn những cá nhân xuất sắc, tiêu biểu, đủ điều kiện, năng lực tham gia vào Ủy ban Hội, đặc biệt là thủ lĩnh Hội LHTN tại cơ sở, góp phần đưa tổ chức Hội ngày càng phát triển vững mạnh.

Ngay sau khi hoàn thành đại hội cấp cơ sở, Ủy ban Hội LHTN huyện Bến Lức tập trung chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029 dự kiến diễn ra vào giữa tháng 7/2024./.

V.Hằng

Chia sẻ bài viết