Tiếng Việt | English

30/10/2020 - 20:02

Bí thư Huyện ủy Tân Hưng đối thoại với nhân dân về kinh tế hợp tác

Ngày 30/10, Bí thư Huyện ủy Tân Hưng, tỉnh Long An – Lê Văn Hùng có cuộc đối thoại trực tiếp với 80 người dân 3 xã: Vĩnh Thạnh, Vĩnh Lợi, Vĩnh Đại về kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX), đê bao lửng, trạm bơm điện.

Bí thư Huyện ủy Tân Hưng - Lê Văn Hùng đối thoại với nhân dân

Hiện nay, toàn huyện Tân Hưng có 71 tổ hợp tác (THT) với 1.070 thành viên và 21 HTX với 781 thành viên. Huyện xây dựng được 33.700ha đê bao lửng, chiếm 91% diện tích canh tác để chủ động gieo sạ theo lịch thời vụ; thực hiện được 17.350ha bơm điện, chiếm 46,8% diện tích canh tác nhằm giảm chi phí trong sản xuất.

Tuy nhiên, tình hình hoạt động của THT, HTX, đê bao lửng, trạm bơm điện ở Tân Hưng cũng còn những bất cập. Cụ thể, bộ máy quản lý của một số HTX còn hạn chế; hiệu quả sản xuất kinh doanh còn thấp; chưa phát huy được nhu cầu chuỗi giá trị chị trong liên kết sản xuất, chủ yếu là doanh nghiệp hợp đồng trực tiếp với người dân nên khó khăn trong xử lý các vi phạm hợp đồng kinh tế. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp tuy được quan tâm đầu tư nhưng có nơi vẫn chưa đáp ứng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là nạo vét kênh mương kết hợp xây dựng đê bao lửng khép kín gắn với đường giao thông nông thôn và hệ thống điện phục vụ trạm bơm điện còn hạn chế.

Qua đây, nhân dân cũng mạnh dạn ý kiến đến Bí thư Huyện ủy nhiều nội dung như: Cần quan tâm đầu tư xây dựng cứng hóa một số tuyến đường giao thông nông thôn để phục vụ tốt việc vận chuyển nông sản; gia cố các tuyến đê bao còn thấp, yếu để bảo đảm sản xuất lúa an toàn khi lũ về; có chính sách hỗ trợ về vốn để các THT mua phương tiện phục vụ nông nghiệp, như máy bay phun thuốc; việc người dân trong vùng sản xuất lúa không đồng loạt, gây khó khăn cho HTX; cần có lớp đào tạo chuyên môn cho những người làm công tác quản lý ở các HTX; …

Các cơ quan chức năng làm rõ một số vấn đề về chuyên môn và lĩnh vực quản lý mà nhân dân đặt ra. Bí thư Huyện ủy– Lê Văn Hùng nhận định, những ý kiến của người dân rất chính đáng, thiết thực.

Ông yêu cầu cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến về Luật HTX năm 2012 và các văn bản hướng dẫn về HTX đến tận người dân thông qua tất cả các kênh; quản lý, khai thác có hiệu quả công trình đê bao lửng, trạm bơm điện hiện có, đồng thời tiếp tục tuyên truyền vận động cho nhân dân thấy được lợi ích của việc đầu tư xây dựng trạm bơm điện, đê bao lửng để nhân dân hiến đất thực hiện.

UBND huyện và các cơ quan chuyên môn của huyện có liên quan ghi nhận đầy đủ các kiến nghị đề xuất của nhân dân trong buổi đối thoại này, trên cơ sở đó chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, địa phương phối hợp giải quyết trên tinh thần có lợi cho người dân, nhằm đưa kinh tế hợp tác huyện ngày càng phát triển,…/.

Thành Nhân

Chia sẻ bài viết