Tiếng Việt | English

18/09/2023 - 15:15

Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho thành viên hợp tác xã  

Ngày 18/9, Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi tỉnh Long An tổ chức Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho thành viên hợp tác xã, người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của các tổ chức kinh tế tập thể tại thị xã Kiến Tường.

Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho thành viên hợp tác xã

Lớp tập huấn có 40 học viên tham gia đến từ thị xã Kiến Tường, huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh và Thạnh Hóa. Thời gian lớp học 3 ngày (từ ngày 18/9 đến 20/9), trong đó 2 ngày học lý thuyết, 1 ngày đi thực tế tại tỉnh Bến Tre. 

Nội dung lớp tập huấn gồm quản trị và điều hành hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp thích ứng với thời kỳ công nghệ mới; xây dựng và phát triển thương hiệu của hợp tác xã; hướng dẫn và phát triển sản phẩm OCOP trong hợp tác xã nông nghiệp.

Kinh phí thực hiện sử dụng nguồn kinh phí từ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới phân bổ. 

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực điều hành, quản lý của các thành viên trong hợp tác xã, góp phần đưa kinh tế tập thể ngày càng phát triển bền vững./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết