Tiếng Việt | English

02/04/2023 - 14:20

Bóng mẹ

Ảnh Internet

Ai sinh ra điệu dân ca

Để con cò trắng ngỡ là mẹ tôi

Mưa phùn thấm rách áo tơi

Lẻ loi ướt cả quãng đời mẹ đi

Cánh đồng mưa mãi thầm thì

Mẹ như đốm nhỏ loang đi giữa mùa

Đường trơn bùn nhão gió đưa

Bóng tre nghiêng ngả mẹ chưa thấy về

Bóng mẹ cõng bóng con đê

Nặng vai trĩu cả nón mê đội đầu

Cong cong đòn gánh nông sâu

Phía vui vầy phía âu sầu tâm tư

Lúa đương xanh bởi mưa thưa

Phun từng vạt mẩy đòng đưa ngậm phùn

Mẹ còm cõi giữa rét run

Lê nhanh chân bước dính bùn áo nâu

À ơi tìm lại nông sâu

Khom hình bóng mẹ dãi dầu mang theo

Nhớ thương hạt thóc quê nghèo

Gầy gò gió bấc vẫn theo tôi về./.

Dương Thắng

Chia sẻ bài viết