Tiếng Việt | English

18/09/2023 - 09:42

Cán bộ Đoàn được đào tạo, nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Anh  

Huyện Đoàn Đức Hòa, tỉnh Long An vừa tổ chức bế giảng lớp Nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Anh, ứng dụng công nghệ số 5.0 cho cán bộ Đoàn - Hội sau 3 tháng triển khai học tập.

Cán bộ Đoàn được trao đổi, giao tiếp tiếng Anh với giáo viên người bản xứ

Đây là mô hình mới do Huyện Đoàn phối hợp tổ chức, trên cơ sở đó, rút ra các bài học kinh nghiệm để làm cơ sở triển khai, nhân rộng trên toàn địa bàn cho tất cả cán bộ Đoàn-Hội. Đây cũng là một trong những mô hình hay, cách làm sáng tạo của Huyện Đoàn Đức Hòa trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức, cơ sở Đoàn trên địa bàn.

Qua khóa học, 18 cán bộ Đoàn - Hội huyện Đức Hòa nhận biết được trình độ, năng lực sử dụng tiếng Anh của bản thân, từ đó lựa chọn lộ trình học tập phù hợp, hướng đến nâng cao năng lực tiếng Anh của cán bộ Đoàn - Hội trên con đường hội nhập quốc tế.

18 cán bộ đoàn chủ chốt hoàn thành lớp học nâng cao năng lực giao tiếp Tiếng Anh

Bí thư Huyện Đoàn Đức Hòa - Nguyễn Quốc Mẫn chia sẻ: "Mô hình thực hiện đạt kết quả theo kế hoạch. Dựa vào nhu cầu thực tế của địa phương, thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp Trung tâm Ngoại ngữ Winning English tổ chức thêm nhiều lớp nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Anh để cho đoàn viên, hội viên trên địa bàn tham gia học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ, khả năng giao tiếp"./.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết