Tiếng Việt | English

12/06/2023 - 11:19

Cần Đước phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác giảm nghèo

Cùng với các hoạt động hướng về cơ sở, lấy địa bàn khu dân cư làm trọng tâm trong hoạt động, thời gian qua, MTTQ các cấp trong huyện Cần Đước, tỉnh Long An luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện.

UBMTTQ Việt Nam các cấp trong huyện Cần Đước có nhiều cách làm hay, hiệu quả trong việc hỗ trợ hộ nghèo

Những năm qua, MTTQ các cấp trong huyện Cần Đước tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện giúp người nghèo, hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Ngay từ đầu năm, UBMTTQ Việt Nam huyện Cần Đước phối hợp chính quyền địa phương và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền về các nội dung giảm nghèo bền vững với hình thức đa dạng, phù hợp từng nhóm đối tượng; vận động các hộ gia đình tích cực thi đua lao động, mạnh dạn đầu tư, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ đó, hàng năm, huyện có 80-90 hộ vươn lên thoát nghèo.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Cần Đước - Nguyễn Văn Hùng cho biết: “Năm 2023, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện triển khai, thực hiện mô hình Đoàn kết vươn lên nhằm xây dựng khối đoàn kết trong cộng đồng, chia sẻ, đồng hành cùng chính quyền, nhận lãnh một phần trách nhiệm để cùng nhau giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, giảm tỷ lệ hộ nghèo và tiến tới xóa hộ nghèo trên địa bàn huyện. Theo đó, MTTQ từ huyện đến xã, thị trấn nhận giúp đỡ 18 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững theo cơ chế hiệp thương thống nhất hành động giữa MTTQ và các tổ chức thành viên; vận động các tổ chức, cá nhân chia sẻ, đồng hành thực hiện bảo trợ hàng tháng cho 30 nhân khẩu thuộc diện bảo trợ xã hội; đồng thời, xã hội hóa kinh phí xây dựng 30 căn nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ vốn cho 30 hộ nghèo, cận nghèo không lãi suất để sản xuất, kinh doanh, có thêm thu nhập vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Từ đầu năm 2023 đến nay, UBMTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ vốn vay không lãi suất cho 12 hộ nghèo (mỗi hộ 10 triệu đồng) để sản xuất, kinh doanh; vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm nhận lãnh bảo trợ 59 hộ nghèo (59 nhân khẩu) với kinh phí 500.000 đồng/nhân khẩu/tháng. Toàn huyện vận động đóng góp Quỹ Vì người nghèo được trên 1,34 tỉ đồng. Qua kết quả vận động đã hỗ trợ xây dựng 15 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 650 triệu đồng, sửa chữa 8 căn với số tiền 175 triệu đồng và nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực khác.

Để góp phần cùng địa phương thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, UBMTTQ Việt Nam thị trấn Cần Đước đẩy mạnh vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà, tặng quà, hỗ trợ đột xuất cho các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn. Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị trấn Cần Đước - Lê Minh Tuấn thông tin: “Hiện thị trấn còn 19 hộ nghèo (chiếm 0,56%) và 81 hộ cận nghèo (chiếm 2,43%). Từ đầu năm 2023 đến nay, UBMTTQ Việt Nam thị trấn Cần Đước vận động mạnh thường quân tặng trên 2.500 phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn khó khăn, bị ảnh hưởng do Covid-19; xây dựng 4 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 7 căn và hỗ trợ đột xuất cho nhiều hoàn cảnh khó khăn”.

Bà Nguyễn Thị Điệp Thủy được hỗ trợ vay vốn không lãi suất để phát triển kinh tế

Từ những hoạt động thiết thực, mô hình triển khai hiệu quả đã giúp người nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Đơn cử như gia đình bà Nguyễn Thị Điệp Thủy (khu phố 4, thị trấn Cần Đước) là một trong những hộ nghèo được UBMTTQ Việt Nam thị trấn Cần Đước đăng ký hỗ trợ thoát nghèo. Theo đó, UBMTTQ Việt Nam thị trấn Cần Đước vận động mạnh thường quân hỗ trợ bà Thủy xây dựng căn nhà Đại đoàn kết. Không chỉ được hỗ trợ xây dựng nhà, bà Thủy còn được vay vốn không lãi suất 10 triệu đồng để phát triển kinh tế.

Bà Thủy chia sẻ: “Trước đây, nhà tôi xuống cấp trầm trọng nên mọi sinh hoạt của gia đình gặp rất nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Vừa được ở trong ngôi nhà mới, vừa được hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế, tôi rất phấn khởi. Đây là động lực giúp mẹ con tôi vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”.

Có thể thấy, thời gian qua, MTTQ các cấp trong huyện Cần Đước đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả trong việc hỗ trợ hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Qua đó, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết