Tiếng Việt | English

13/12/2017 - 00:10

Cần Giuộc hơn 10.000 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi không chỉ thúc đẩy nông dân nỗ lực phát triển kinh tế gia đình mà còn góp phần quan trọng làm đổi thay bộ mặt nông thôn, giúp các xã sớm đạt các tiêu chí nông thôn mới.

Mô hình gà đẻ trứng của nông dân xã Thuận Thạnh

Những năm qua, phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tác động mạnh mẽ đến việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, giúp nông dân tăng thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Năm 2017, Hội Nông dân huyện phối hợp các ngành chức năng tổ chức 132 cuộc hội thảo, tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật với 4.600 hội viên dự. Đồng thời, tổ chức 14 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, xây dựng các điểm trình diễn về trồng rau, nuôi tôm theo hướng ứng dụng công nghệ cao; vận động hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp hỗ trợ kỹ thuật, vốn, cây, con giống,... trị giá 678 triệu đồng cho 224 hội viên. Ngoài ra, Hội Nông dân huyện phối hợp Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải ngân vốn cho 3.200 lượt hộ vay, với số tiền 62 tỉ đồng, giúp hội viên nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Mô hình trồng rau an toàn của nông dân xã Phước Hậu

Toàn huyện có hơn 15.800 hộ đăng ký nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Qua bình xét, hơn 10.000 hộ được công nhận Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp; trong đó, có 715 hộ đạt cấp tỉnh, 2.200 hộ đạt cấp huyện. Thông qua phong trào, Hội Nông dân còn phát động hội viên, nông dân đóng góp hơn 8 tỉ dồng xây dựng, nâng cấp 2 cây cầu, 18 đường giao thông nông thôn, 4 công trình điện thắp sáng, 2 công trình nước sạch,...

Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi không chỉ thúc đẩy nông dân nỗ lực phát triển kinh tế gia đình mà còn góp phần quan trọng làm đổi thay bộ mặt nông thôn, giúp các xã sớm đạt các tiêu chí nông thôn mới./.

Phương Cảnh-Thất Huy

Chia sẻ bài viết