Tiếng Việt | English

27/09/2022 - 09:03

Châu Thành đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính

Đoàn viên và viên chức Trung tâm Hành chính công huyện Châu Thành, tỉnh Long An hướng dẫn người dân tạo tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến qua các ứng dụng MOMO,VNPT, Money, tài khoản ngân hàng,...

9 tháng năm 2022, Trung tâm Hành chính công (TTHCC) huyện Châu Thành thường xuyên rà soát, cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành và thay đổi niêm yết công khai tại địa chỉ Website https://chauthanh.longan.gov.vn. Cấp huyện thực hiện 42 lĩnh vực với 196 thủ tục; thực hiện nhiều cấp với 15 lĩnh vực, 55 thủ tục. TTHC của cơ quan hành chính nhà nước thuộc ngành dọc đóng trên địa bàn huyện được đưa vào TTHCC huyện đối với 18 TTHC.

TTHCC huyện đã tiếp nhận gần 17.000 hồ sơ, gồm tồn kỳ trước trên 1.150 hồ sơ, mới tiếp nhận trên 15.500 hồ sơ. Trong đó, có trên 5.500 hồ sơ tiếp nhận thông qua hình thức trực tuyến, chiếm trên 34%; gần 9.800 hồ sơ đăng ký trả qua dịch vụ bưu chính công ích, chiếm 59%. Tổng số hồ sơ đã giải quyết gần 15.000 hồ sơ. Công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC bảo đảm sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.

Để thực hiện có hiệu quả chính quyền số, TTHCC huyện tập trung số hóa TTHC. UBND huyện đầu tư cho TTHCC 10 bộ máy vi tính phục vụ việc tiếp nhận hồ sơ được thông suốt, ưu tiên 2 bộ máy vi tính cho công dân tự nộp hồ sơ, TTHC và trang bị máy quét mã vạch đảm bảo yêu cầu.

TTHCC huyện còn phối hợp Huyện đoàn thành lập Đội tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại TTHCC huyện vào ngày thứ 2,4,6. Theo đó, đoàn viên, thanh niên sẽ tư vấn, hỗ trợ người dân tạo tài khoản, hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến qua các ứng dụng MOMO, VNPT, Money, tài khoản ngân hàng,... Qua đó, có gần 1.400 hồ sơ thanh toán bằng hình thức trực tuyến với số tiền trên 12,5 tỉ đồng.

Thời gian qua, đội ngũ viên chức làm việc tại TTHCC huyện luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, tận tình hướng dẫn, giải thích cho người dân và tổ chức khi đến liên hệ công tác và giải quyết TTHC, không để mất thời gian do phải đi lại nhiều lần. TTHCC huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số trong giải quyết TTHC, tạo sự chuyển biến mới trong thực hiện mô hình Chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân; Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ./.

Minh Trực

Chia sẻ bài viết