Tiếng Việt | English

06/02/2024 - 10:23

Châu Thành - Kiên quyết xử lý đảng viên suy thoái

Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Long An – Lê Quốc Dũng về việc chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn không để đảng viên vi phạm đến mức thi hành kỷ luật trong năm 2024, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy – Phạm Văn Năm yêu cầu các cấp ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở phải kịp thời kiểm tra, phát hiện và kiên quyết xử lý đối với tổ chức Đảng, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, tham nhũng, tiêu cực,…

Trong năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành đã trao tặng giấy khen cho 3 tập thể thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng 
Trong năm 2023, Châu Thành thi hành kỷ luật 13 đảng viên. Trong đó, UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật 1 trường hợp, Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 9 trường hợp, chi bộ thi hành kỷ luật 3 trường hợp. Nội dung vi phạm về chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và đạo đức, lối sống. Việc thi hành kỷ luật bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, dân chủ khách quan.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024, UBKT các cấp tại huyện Châu Thành cần củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu; chú trọng đến công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm,…/.

UBKT Huyện ủy Châu Thành

Chia sẻ bài viết