Tiếng Việt | English

19/07/2022 - 14:55

Châu Thành: Xử lý kỷ luật 1 đảng ủy viên, kiểm tra giám sát 3 đảng viên có dấu hiệu vi phạm  

Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Long An vừa xử lý kỷ luật 1 đảng ủy viên với hình thức cách chức các chức vụ trong Đảng.

Đảng viên bị xử lý kỷ luật đã lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao thu tiền Bảo hiểm Y tế tự nguyện không đăng nộp về BHXH huyện mà chiếm dụng cho mục đích cá nhân. Đây là trường hợp duy nhất Ban Thường vụ Huyện ủy xử lý kỷ luật đảng ủy viên trong 6 tháng đầu năm. 

Tại các cấp ủy cơ sở, Uỷ ban kiểm tra (UBKT) cấp ủy cơ sở thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 7 đảng viên. UBKT Đảng ủy các xã đang tiến hành xử lý kỷ luật theo quy định đối với đảng viên có vi phạm. 

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của UBKT Huyện ủy Châu Thành 

Trong 6 tháng đầu năm, UBKT Huyện ủy đã kiểm tra 8 tổ chức cơ sở Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, đồng thời giám sát chuyên đề đối với 2 tổ chức Đảng và 2 đảng viên, giám sát thường xuyên 1 tổ chức Đảng và 1 Phó Bí thư Đảng ủy xã.

Công tác kiểm tra giám sát của Châu Thành 6 tháng đầu năm được thực hiện bảo đảm nội dung, chương trình đề ra. Cán bộ UBKT các cấp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ./.

Phạm Văn Năm - Quế Lâm 

Chia sẻ bài viết