Tiếng Việt | English

23/05/2023 - 10:49

Châu Thành triển khai cơ quan điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Châu Thành, tỉnh Long An, Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) huyện tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng cơ quan điển hình về phong trào TDBVANTQ năm 2023.

Bảo hiểm xã hội huyện Châu Thành được chọn xây dựng điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023

Theo kế hoạch, huyện chọn BHXH huyện xây dựng điển hình về phong trào TDBVANTQ năm 2023.

Thời gian qua, lãnh đạo cơ quan BHXH huyện thường xuyên tuyên truyền, giáo dục trong đội ngũ viên chức hiểu rõ tầm quan trọng của phong trào TDBVANTQ, từ đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cảnh giác, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đấu tranh chống lại âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. 100% viên chức, người lao động thực hiện tốt an toàn giao thông, không vi phạm tệ nạn xã hội, xây dưng đơn vị văn hóa, nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, tránh tiệc tùng lãng phí và góp phần cùng địa phương xây dựng khu phố, ấp văn hóa.

Sau hội nghị này, lãnh đạo cơ quan BHXH huyện tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo xây dựng cơ quan điển hình về phong trào TDBVANTQ cho viên chức, người lao động; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động ban chỉ đạo, tổ bảo vệ cơ quan; tuyên truyền, vận động viên chức, người lao động phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc phối hợp liên tịch với ngành Công an bằng mô hình Đảm bảo an ninh nội bộ, an toàn, an ninh, trật tự tại nơi làm việc và xung quanh cơ quan./.

Minh Trực

Chia sẻ bài viết