Tiếng Việt | English

08/08/2020 - 15:05

Chủ động kiểm tra, giám sát để ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm

Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) luôn được cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Long An quan tâm lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Đảng, bám sát vào nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Khen thưởng các cá nhân, tập thể có đóng góp trong công tác kiểm tra, giám sát

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ

Nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy Đảng có sự đổi mới về phương thức lãnh, chỉ đạo đối với công tác KTGS. Vai trò tham mưu, giúp việc của UBKT các cấp ngày càng tích cực, chủ động hơn. Đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, thường xuyên trau dồi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong nhiệm kỳ, cấp ủy, UBKT các cấp bám sát tình hình thực tiễn, triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng; tập trung xem xét, giải quyết dứt điểm những nơi có dư luận phản ánh, có đơn, thư khiếu nại, tố cáo; theo dõi, KTGS việc kiểm điểm tập thể, cá nhân là cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý và kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm hàng năm và kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra chuyên đề đối với 77 tổ chức Đảng (TCĐ) và 72 đảng viên (ĐV) (tăng 36 TCĐ và 31 ĐV so với nhiệm kỳ 2010-2015). Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra 41 ĐV và 41 TCĐ; Đảng ủy cơ sở kiểm tra 36 TCĐ, 31 ĐV. Qua kiểm tra, các TCĐ và ĐV thực hiện khá tốt nội dung được kiểm tra.

Đối với việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, 5 năm qua, UBKT các cấp tiến hành kiểm tra 52 ĐV, kể cả cấp ủy viên cùng cấp (tăng 30 ĐV so với nhiệm kỳ 2010-2015); kiểm tra 31 TCĐ cấp dưới (tăng 20 TCĐ so với nhiệm kỳ 2010-2015). Nội dung kiểm tra chủ yếu: Việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; những điều ĐV không được làm; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo;...

Tăng cường giám sát chuyên đề

Cùng với thực hiện tốt công tác kiểm tra, việc giám sát TCĐ và ĐV cũng được cấp ủy các cấp tăng cường thực hiện nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp tiến hành giám sát chuyên đề đối với 80 TCĐ và 63 ĐV (tăng 53 TCĐ, 57 ĐV so với nhiệm kỳ 2010-2015); UBKT các cấp tiến hành giám sát đối với 119 ĐV và 133 TCĐ (tăng 90 ĐV, 109 TCĐ so với nhiệm kỳ 2010-2015).

Hầu hết cấp ủy đều có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ theo dõi địa bàn, lĩnh vực, kịp thời phản ánh và giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở. Ngoài ra, cấp ủy các cấp còn giám sát thường xuyên thông qua việc phân công cấp ủy viên, cán bộ theo dõi địa bàn thường xuyên theo dõi các báo cáo, tham dự các cuộc hội nghị sơ kết, tổng kết để nắm chắc tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ KTGS của các TCĐ cấp dưới.

Việc xây dựng đề cương KTGS luôn bám sát vào nội dung chuyên đề để gợi mở cho đối tượng được KTGS báo cáo trung thực, khách quan, đúng trọng tâm, trọng điểm. Nội dung KTGS ngày càng được chú trọng, bám sát yêu cầu nhiệm vụ, công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị và chỉ đạo của TCĐ cấp trên. Đối tượng KTGS ngày càng được mở rộng, gắn KTGS TCĐ với vai trò, trách nhiệm cá nhân, trước hết là các đồng chí cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy đảng.

Thông qua KTGS giúp cấp ủy các cấp lãnh, chỉ đạo có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở địa phương. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm được kiểm tra, giúp cấp ủy đề ra các giải pháp lãnh, chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời. Nhiệm kỳ 2015-2020, không có TCĐ vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. Tổng số ĐV vi phạm bị kỷ luật là 53 trường hợp (giảm 17 ĐV so nhiệm kỳ 2010-2015). Hình thức kỷ luật: Khiển trách 30, cảnh cáo 16, cách chức 2 và khai trừ 5 ĐV.

Nhờ đổi mới trong lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, công tác KTGS và thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy các cấp ngày càng phát huy hiệu lực, hiệu quả; kỷ cương, kỷ luật của Đảng được đề cao, góp phần xây dựng TCĐ trong sạch, vững mạnh./.

UBKT Huyện ủy Châu Thành

Chia sẻ bài viết