Tiếng Việt | English

15/01/2022 - 18:44

Công ty Điện lực Long An: Tiếp tục bảo đảm cung cấp ổn định điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội

Công ty Điện lực Long An tổ chức hội nghị người lao động năm 2022 và tổng kết công tác sản xuất năm 2021. Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam-Đoàn Đức Hưng tham dự.

Điện lực tiếp tục bảo đảm điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội địa phương

Theo Giám đốc Công ty Điện lực Long An - Lê Hoàng Oanh, năm 2021 công ty thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong bối cảnh chịu nhiều tác động, nhất là dịch Covid-19 tác động tiêu cực.

Tuy nhiên với sự quyết tâm, đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt khó cùng với sự quan tâm, hỗ trợ từ địa phương, Tổng Công ty Điện lực miền Nam, đơn vị điều hành cung cấp điện, sản xuất kinh doanh hợp lý, hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu do cấp trên giao, bảo đảm cung cấp đủ điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Trong đó, điện lực thực hiện tốt vai trò chính bảo đảm cấp điện phục vụ, đầu tư phát triển lưới điện, bảo đảm điện sản xuất công nghiệp, sinh hoạt, cấp điện đầy đủ phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đầu tư lưới điện vùng sâu, vùng xa, điện phục vụ tiêu chí nông thôn mới.

Giảm tỷ lệ điện dùng để phân phối điện đạt theo kế hoạch giao, độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng khách hàng được nâng cao, sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, hoàn thành các nghĩa vụ đối với nhà nước, đóng góp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành điện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế nhất định trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Năm 2022, điện lực đề ra các biện pháp khắc phục khó khăn, phát huy kết quả đạt được để cố gắng, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao. Trong đó, mục tiêu ngành điện đặt ra là bảo đảm cung cấp điện ổn định, đáp ứng đầy đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quản lý với chất lượng và dịch vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển của địa phương.

Đơn vị tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiếp tục duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động, áp dụng công nghệ thông tin vào quá trình thực hiện, bảo đảm tiến độ đầu tư các công trình điện.

28 tập thể được nhận giấy khen của Tổng Công ty Điện lực miền Nam vì có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ

Đồng thời, Điện lực Long An tổ chức thực hiện tốt chủ đề năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là "thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả".

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam - Đoàn Đức Hưng đánh giá cao kết quả mà Công ty Điện lực Long An đã thực hiện. Trong năm 2022 và trong thời gian tới, Tổng Công ty yêu cầu đơn vị phải theo dõi bám sát việc thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế-xã hội và sinh hoạt của nhân dân; vận hành linh hoạt, an toàn, hiệu quả hệ thống điện trong điều kiện các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời, gió chiếm tỷ lệ ngày càng cao; bảo đảm tính minh bạch, tối ưu hoá hệ thống điện, không để chi phí vượt kế hoạch được giao; vận hành lưới điện an toàn, hiệu quả, không để xảy ra tai nạn lao động. Xây dựng các kịch bản vận hành linh hoạt nguồn điện và lưới điện, chủ động các tình huống khi có tình hình lây lan dịch bệnh ở các đơn vị, địa phương hay khi có sự cố, diễn biến bất thường khí hậu.

Thứ hai, xây dựng kế hoạch cung cấp điện trong trường hợp hệ thống điện Quốc gia thiếu nguồn điện theo thông tư hướng dẫn của Bộ Công Thương. Xây dựng phương án điều hòa phụ tải với khách hàng 110kV, khách hàng sử dụng điện trọng điểm về các giải pháp cung cấp điện, điều hòa phụ tải và tiết kiệm điện trong năm 2022.

Thứ ba, cải thiện chỉ tiêu suất sự cố lưới 110kV và trung áp, chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện, tổn thất điện năng; tiếp tục thực hiện kế hoạch giảm tỷ lệ điện dùng để phân phối điện đạt kế hoạch Tổng Công ty giao.

Thứ tư, phối hợp tốt với địa phương, tích cực hỗ trợ các Ban Quản lý dự án lưới điện trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình điện nhằm thực hiện hoàn thành đúng tiến độ các công trình bảo đảm cung cấp điện trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với công trình trọng điểm đường dây 110kV An Thạnh - Thạnh Hóa.

Thứ năm, xây dựng kế hoạch thực hiện, cải thiện chất lượng công tác đầu tư xây dựng; tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để rút ngắn thủ tục, tiến độ trong đầu tư xây dựng, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật trong đầu tư xây dựng.

Thứ sáu, thực hiện nhiệm vụ về công tác đầu tư hạ tầng cho chuyển đổi số; quy hoạch hạ tầng viễn thông, hạ tầng cáp quang để phát triển hiệu quả và phục vụ khách hàng tốt hơn; hoàn thiện mô hình tổ chức và nâng cao năng lực nhân sự thực hiện công tác quản lý dự án đầu tư.

Thứ bảy, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện; nâng cao chất lượng trong công tác thu tiền điện, thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện hoàn thành, đạt tiến độ kế hoạch các dự án công nghệ thông tin phục vụ công tác kinh doanh-dịch vụ khách hàng.

Thứ tám, tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời đại chuyển đổi số, năng lực con người phải phù hợp, đáp ứng nhu cầu, hiệu quả để có thể đạt được doanh nghiệp số sớm thành công trong năm 2022.

Thứ chín, thực hiện tốt hoàn thành nhiệm vụ các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng gồm: Tổn thất điện năng, độ tin cậy cung cấp điện, tiếp cận điện năng, chi phí phân phối, năng suất lao động; tăng giá bán điện bình quân, tỷ lệ thu tiền điện; đảm bảo các chỉ tiêu tài chính, tăng cường trang bị phương tiện làm việc, thi công, giảm bớt vất vả cho người lao động; hoàn thành kế hoạch năm về tiến độ, khối lượng, chất lượng và giải ngân vốn; tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả trong công tác đấu thầu, quyết toán đúng thời hạn quy định.

Cuối cùng, củng cố, hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của đơn vị; triển khai xây dựng phương án tái cơ cấu, mô hình tổ chức theo hướng chuyên môn hóa, hoạt động hiệu quả trong thị trường điện; chú trọng việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên cả 3 mặt: kỹ năng, ý thức, kỷ luật; phát triển đội ngũ công nghệ thông tin có trình độ, có khả năng tư vấn, xây dựng, ứng dụng các công nghệ để tăng năng suất lao động; đảm bảo việc làm và đời sống cho người lao động; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội và an ninh, quốc phòng.

 33 tập thể và 46 cá nhân nhận giấy khen của Giám đốc Công ty Điện lực Long An vì có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ

Dịp này, 28 tập thể thuộc Công ty Điện lực Long An được nhận giấy khen của Tổng Công ty Điện lực miền Nam, 33 tập thể và 46 cá nhân nhận giấy khen của Giám đốc Công ty Điện lực Long An vì có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết