Tiếng Việt | English

01/05/2021 - 11:38

Tổng Công ty Điện lực Miền Nam tặng 3 căn nhà tình thương tại huyện Tân Thạnh

Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, Công ty Điện lực Long An phối hợp UBND huyện Tân Thạnh trao tặng 3 căn nhà tình thương trên địa bàn huyện.

3 căn nhà được trao cho 3 hộ gồm ông Nguyễn Văn Chính (ấp 3, xã Tân Thành), bà Bùi Thị Dân (ấp Hải Hưng, xã Tân Lập) và bà Võ  Thị Các (ấp Bùi Thắng, xã Nhơn Hòa Lập). Đây là những hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở của địa phương. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 50 triệu đồng do Tổng Công ty Điện lực Miền Nam vận động đối tác tài trợ.

Bàn giao nhà tình thương

Hoạt động này là chương trình an sinh xã hội được Tổng Công ty Điện lực Miền Nam thực hiện thường xuyên trên địa bàn. Thông qua đó, ngành điện chia sẻ, hỗ trợ những gia đình khó khăn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, gắn kết mối quan hệ giữa ngành điện với địa phương, lan tỏa những điều tích cực đến cộng đồng./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết