Tiếng Việt | English

09/03/2023 - 09:34

Đổi vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật lấy gạo

Đây là mô hình do Hội Nông dân Việt Nam (HNDVN) thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An triển khai, thực hiện nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường.

Mô hình Đổi vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật lấy gạo tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa mang lại hiệu quả tích cực

Chủ tịch HNDVN thị trấn Thủ Thừa - Lê Hữu Cảnh cho biết: “Trước khi triển khai, thực hiện mô hình, Hội vận động doanh nghiệp tài trợ gạo. Theo đó, 1kg vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) được các hội viên, ND thu gom trên đồng ruộng, các tuyến đường, sẽ đổi lấy 5kg gạo”.

Đến nay, mô hình thu về trên 130kg vỏ chai, bao bì thuốc BVTV, đổi được 650kg gạo. Sau khi thu gom vỏ chai, bao bì thuốc BVTV, HNDVN thị trấn phối hợp các chi hội vận chuyển bỏ vào thùng chứa rác bảo đảm đúng quy định.

Theo Phó Chủ tịch HNDVN huyện Thủ Thừa - Cao Văn Lô, vỏ chai, bao bì thuốc BVTV ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, nhất là nguồn nước. Từ hiệu quả mô hình mà HNDVN thị trấn triển khai mang lại, Hội tiếp tục nhân rộng trong toàn huyện. Qua đây, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của nông dân trong sản xuất nông nghiệp an toàn, bảo vệ môi trường./.

Mai Hương (Hội Nông dân Việt Nam huyện Thủ Thừa)

Chia sẻ bài viết