Tiếng Việt | English

04/04/2016 - 17:08

Long An: Hội đồng nhân dân huyện Tân Hưng thông qua 5 nghị quyết 

HĐND huyện Tân Hưng khóa IV tổ chức kỳ họp lần thứ 15, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2011-2016.


Biểu quyết thông qua Nghị quyết

Tại kỳ họp này, HĐND huyện biểu quyết thông qua 5 nghị quyết: Về đầu tư xây dựng hoàn thành Khu liên hợp thể thao, Nhà Thiếu nhi huyện; việc xây dựng xã Hưng Điền B đạt đô thị loại V vào năm 2020; quy hoạch, tạo quỹ đất hình thành từ cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại thị trấn Tân Hưng; bổ sung danh mục công trình ngoài kế hoạch xây dựng cơ bản đầu năm 2016 và mức vốn phân bổ cho từng công trình từ nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2015 chuyển sang năm 2016 tiếp tục sử dụng; bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện.

Trong nhiệm kỳ qua, hầu hết các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH ở huyện đều đạt và vượt so với kế hoạch. Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng khá (tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 11%, tổng giá trị sản xuất gần 4.800 tỉ đồng, thu nhập bình quân đầu người 40,7 triệu đồng/năm).

Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng (khu vực nông-lâm-thủy sản giảm từ 69,4% xuống còn 59,4%, khu vực công nghiệp-xây dựng tăng từ 12,5% lên 21%, khu vực thương mại-dịch vụ tăng từ 18,1% lên 19,6%).

Sản xuất nông-lâm-thủy sản tiếp tục phát triển, ngày càng khẳng định vai trò động lực quan trọng phát triển kinh tế của huyện (tổng diện tích gieo sạ hằng năm 76.000ha, sản lượng lương thực bình quân hằng năm trên 450.000 tấn). Cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng tích cực, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản phát triển ổn định./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết