Tiếng Việt | English

21/07/2015 - 10:43

Đức Hòa: Xây dựng cơ bản trên 69 tỉ đồng

6 tháng đầu năm 2015, tổng khối lượng xây dựng cơ bản của huyện Đức Hòa thực hiện được trên 69 tỉ đồng, đạt trên 41% kế hoạch năm. Tiến độ này đạt thấp hơn 2% so với cùng kỳ năm 2014. Việc cấp phát thanh toán đạt tương ứng theo khối lượng thực hiện, chủ yếu từ nguồn vốn ngân sách huyện.Được biết, tổng số công trình xây dựng cơ bản năm 2015 của huyện là 146 hạng mục công trình, trong đó, vốn ngân sách huyện 76 công trình, vốn tỉnh hỗ trợ 70 công trình.

Những công trình này thuộc các lĩnh vực: Giao thông, giáo dục, y tế, xây dựng kết cấu hạ tầng,...

Trong quá trình triển khai, thực hiện, huyện gặp những khó khăn như: Mất nhiều thời gian thực hiện thủ tục xây dựng cơ bản, công tác giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các tuyến đường gặp khó khăn, công trình thay đổi quy mô,...

Mặc dù vậy, huyện đã có nhiều nỗ lực để các công trình triển khai đúng tiến độ. Đặc biệt từ đầu năm 2015 đến nay, huyện ưu tiên tập trung thực hiện các công trình trọng điểm Đại hội Đảng bộ huyện và công trình Về nguồn, công trình phục vụ xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, lãnh đạo huyện cũng quan tâm chỉ đạo các ngành, địa phương khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để triển khai giải phóng mặt bằng, thi công các công trình giao thông đã được tỉnh cho chủ trương đầu tư.

Hiện nay, huyện tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản theo kế hoạch, tăng cường giám sát để chất lượng công trình được bảo đảm./.

HỒNG THẮM 

Chia sẻ bài viết