Tiếng Việt | English

16/06/2015 - 17:36

Đức Hòa: Tích cực xây dựng khu dân cư văn hóa

Trong năm qua, ngoài việc thực hiện tốt công tác tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư vào ngày 18-11 hằng năm, Ban quản lý các khu dân cư trên địa bàn huyện Đức Hòa còn tích cực tham gia đăng ký khu dân cư văn hóa và phát động đăng ký gia đình văn hóa. Cuối năm 2014, huyện có 97/97 khu, ấp và 57.624/57.624 hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 100%.

Song song đó, các khu dân cư còn đẩy mạnh thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào hiến đất làm đường, đóng góp sức người, sức của phát triển kinh tế hạ tầng giao thông nông thôn. Trong năm 2014, người dân đã đóng góp xây dựng, tu bổ, sửa chữa gần 208km đường giao thông nông thôn, xây dựng 31 cây cầu giao thông. Ngoài ra, hưởng ứng và thực hiện công trình Về nguồn, nhân dân các khu dân cư đã hiến trên 17.700m2 đất để làm đường giao thông nông thôn và 29.700m2 đất để mở kênh với tổng nguồn kinh phí gần 2 tỉ đồng.

Trong năm 2015 và những năm tiếp theo, huyện Đức Hòa tiếp tục phát động và triển khai phong trào này đến tất cả các  khu dân cư bằng những việc làm ý nghĩa và thiết thực. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương./.

Bảo Lộc

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích