Tiếng Việt | English

08/10/2015 - 09:54

Duy trì xã không có người sinh con thứ 3 trở lên


Chị Vương Thị Kim Ngân có 2 con gái nhưng thực hiện tốt việc kế hoạch hóa gia đình.

Xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An nhiều năm liền duy trì xã không có người sinh con thứ 3 trở lên. Việc thực hiện các chỉ tiêu, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình trong năm 2015 được xã triển khai và tổ chức thực hiện khá tốt. Ban Dân số - Kế hoạch hóa gia đình xã tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề xây dựng mô hình xã, ấp không có người sinh con thứ 3 trở lên; thông qua ký kết liên tịch giữa y tế và các ban, ngành về việc xây dựng mô hình trong kế hoạch hoạt động của từng ngành; đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động thông qua các hình thức như vãng gia, tư vấn, họp nhóm, nói chuyện chuyên đề. Nhờ vậy, đến nay, xã không có trường hợp nào sinh con thứ 3 trở lên và chưa phát hiện trường hợp nào mang thai con thứ 3 trở lên.

Phó Chủ tịch UBND xã Bình Phong Thạnh - Nguyễn Văn Phol cho rằng: Thành công trên là do các ban, ngành, đoàn thể đã lồng ghép mục tiêu không sinh con thứ 3 trở lên vào chương trình hoạt động của mình và sự năng nổ, nhiệt tình, bám sát địa bàn, quản lý đúng đối tượng của đội ngũ cộng tác viên. Họ biết chọn lọc đối tượng là những người sinh con thứ 2, sinh con một bề để tập trung vận động, tuyên truyền. Nhờ vậy, Bình Phong Thạnh mới có thể thực hiện tốt các mục tiêu Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2015 và cố gắng giữ vững Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng cho xã không có người sinh con thứ 3 trở lên./.

Lê Cánh

Chia sẻ bài viết