Tiếng Việt | English

26/06/2015 - 08:37

Kinh tế tập thể: Góp phần quan trọng xây dựng nông thôn mới

Từ khi trở thành một tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM, các mô hình kinh tế tập thể (KTTT) không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, vừa làm tốt vai trò “bà đỡ” cho kinh tế hộ, trang trại phát triển vừa mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh theo cơ chế thị trường. Tuy nhiên, để hoạt động hợp tác xã (HTX) đi vào chiều sâu, góp phần đẩy nhanh tiến độ XDNTM, nâng cao thu nhập cho nông dân, đòi hỏi phải có những giải pháp phù hợp.


HTX Đoàn Kết xây dựng những cầu giao thông nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh - Công Hoàng Bạch, cho biết: Thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp các cấp, các ngành tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng cho trên 90% cán bộ quản lý, người lao động trong HTX với các chuyên đề: Luật HTX; chức năng, nhiệm vụ cho các chức danh trong HTX; chủ trương của Đảng, Nhà nước về KTTT và các luật có liên quan. Từ đó, việc tổ chức và hoạt động của các HTX tuân theo Luật HTX; thành viên tham gia vào HTX tự nguyện, có góp vốn, dân chủ; tạo nên bước chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy của người dân về mô hình HTX kiểu mới và tạo tiền đề cho việc thành lập HTX được thuận lợi hơn. Liên minh HTX tỉnh chủ động phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các lớp tuyên truyền về KTTT gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới.

Hiện nay, hoạt động của các HTX đã từng bước đổi mới, hướng đến tổ chức sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả. Giám đốc HTX Thạnh Hòa - Vũ Ngọc Báu, chia sẻ: Để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và đời sống xã viên, HTX đã xây dựng các quy trình sản xuất theo hướng thực hành nông nghiệp tốt, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. HTX cung cấp vật tư nông nghiệp, giống cây trồng tốt, đáp ứng nhu cầu dịch vụ đầu vào, đầu ra trong sản xuất của thành viên. HTX còn tham gia với chính quyền địa phương trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đóng góp xây dựng các tiêu chí NTM.

Vai trò của HTX trong tổ chức sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm  đã góp phần tạo vốn, hạn chế cho vay nặng lãi trong nông thôn, tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho người lao động ở địa phương và XDNTM. Tuy nhiên, hoạt động của HTX  vẫn còn những hạn chế như: Ban Quản trị HTX chưa đáp ứng thực tiễn; các chỉ tiêu tăng trưởng đạt tỷ lệ còn thấp; chưa mở rộng thêm ngành nghề, dịch vụ để giải quyết việc làm cho thành viên và người lao động; sức cạnh tranh của sản phẩm chưa cao.

Để hướng tới phát triển bền vững, các HTX cần sự hỗ trợ của các ngành, các cấp về đào tạo nâng cao nguồn nhân lực, chính sách hỗ trợ về đất đai, tín dụng, công nghệ sau thu hoạch, khoa học công nghệ, dạy nghề nông thôn, xúc tiến thương mại quảng bá sản phẩm,…

Thực tế cho thấy, sự phát triển của KTTT đã góp phần không nhỏ vào quá trình XDNTM trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể, hầu hết các trang trại, HTX đều hình thành một cách tự phát. Các chính sách về phát triển KTTT được thực hiện thông qua các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn nói chung chứ chưa có chính sách cụ thể, riêng biệt của từng địa phương về phát triển KTTT.

Để đưa mô hình KTTT phát triển đúng hướng, góp phần đẩy nhanh tiến độ XDNTM, thiết nghĩ các cấp, các ngành chức năng cần có sự nhìn nhận đầy đủ hơn, đồng thời có những giải pháp phù hợp để KTTT phát triển bền vững và hiệu quả. Bên cạnh đó, cũng cần xây dựng đề án quy hoạch tổng thể về phát triển KTTT, trang trại gắn với XDNTM trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết