Tiếng Việt | English

20/10/2015 - 17:13

Long AN

Lễ kỷ niệm chu niên Đức chưởng Tiền quân Kiến xương Quận công Nguyễn Huỳnh Đức

Ngày 20-10-2015 (nhằm ngày mùng 8 tháng 9 âm lịch), Hội đồng gia tộc Nguyễn Huỳnh Đức tổ chức lễ kỷ niệm chu niên (lễ giỗ) lần thứ 196 của Đức chưởng Tiền quân Kiến xương Quận công Nguyễn Huỳnh Đức.


Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh viếng lễ giỗ Quận công Nguyễn Huỳnh Đức

Ông Nguyễn Huỳnh Đức tên thật là Huỳnh Tường Đức, xuất thân trong một gia đình quan võ tại làng Tường Khánh, huyện Kiến Hưng (nay thuộc phường Khánh Hậu, TP.Tân An).

Năm 28 tuổi, ông gia nhập đội quân Đông Sơn của Đỗ Thành Nhân. Năm 1782, ông được phong chức Tiền quân. Từ đó về sau, cuộc đời ông gắn chặt với chúa Nguyễn. Vì có công, ông được ban "quốc tính" và xem như người trong hoàng tộc. Từ đó, ông mang tên Nguyễn Huỳnh Đức.


Người dân thắp hương Lăng mộ Quận công Nguyễn Huỳnh Đức

Năm 1783, ông đánh với quân Tây Sơn nhưng bị bắt. Thấy ông khỏe mạnh, Nguyễn Huệ thu dùng. Chịu theo Tây Sơn nhưng ông có lời giao kết là chỉ đánh quân Trịnh, chứ không đánh nhau với quân chúa Nguyễn.

Năm 1799, ông được thăng chức Chưởng quản Hữu quân dinh, ra đánh lấy được Phan Rí, rồi Thị Nại (Bình Định). Năm sau, ông dẫn quân đánh hạ được thành Quy Nhơn, rồi được cử vào Nam cai quản xứ Định Tường.


Ông Nguyễn Huỳnh Thoại - thủ tự tại di tích giới thiệu về thân thế, cuộc đời Quận công

Đến năm 1802, Nguyễn Vương lên ngôi vua, lấy hiệu là Gia Long, Nguyễn Huỳnh Đức được phong Quận công. Ông mất khi đang tại chức, thọ 71 tuổi. Đến năm 1831, ông được truy tặng là Kiến Xương Quận công.

Tưởng nhớ Đức cao tổ, hội đồng gia tộc tổ chức lễ giỗ nhằm tỏ lòng thành kính và giáo dục truyền thống cho thế hệ con cháu. Ngoài con cháu, trong ngày giỗ, Đạo Cao đài Tiên Thiên, Đạo Phật chùa Diêu Quang, Hương chức Hội hương Đình thần phường Khánh Hậu, họ đạo thánh thất Khánh Hậu cùng người dân đã đến cúng viếng Quận công Nguyễn Huỳnh Đức trong lễ giỗ./.

Thùy Hương

 

Chia sẻ bài viết