Tiếng Việt | English

LỊCH CÚP ĐIỆN

 THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN

Theo kế hoạch công tác bảo tr¿, sửa chữa lưới điện, Công ty Điện lực Long an thông báo tạm ngừng cung cấp điện một số khu vực trên địa bàn tЫnh Long an từ ngày 13-8-2022 đến 19-8-2022 như sau:

1. Thứ BẢY 13-8-2022:

* Tân An: Một phần phường 1, phường 3 từ 8h đến 12h.

* Thủ Thừa: Một phần xã Mỹ Lạc, Long Thuận, Long Thạnh từ 7h30 đến 16h.

* Châu Thành: Một phần xã Long Trì, An Lục Long từ 7h đến 16h.

* Cần Đước: Một phần xã Long Định, KCN Thuận Đạo mở rộng từ 6h30 đến 7h và từ 16h30 đến 17h.

* Cần Giuộc: Một phần xã Phước Lại, Phước Vĩnh Tây từ 7h đến 16h.

* Bến Lức: Khu phố 6 và 8 thị trấn từ 7h30 đến 15h30.

* Đức Hòa: Một phần xã Đức Lập Hạ từ 7h đến 16h.

2. Thứ hai 15-8-2022:

* Bến Lức: Ấp 5, ấp 6 xã An Thạnh từ 7h30 đến 16h.

3. Thứ SÁU 19-8-2022:

* Cần Đước: Một phần thị trấn, xã Long Hòa, Long Trạch, Long Khê, Phước Vân, Tân Lân, Phước Tuy, Mỹ Lệ, Tân Trạch từ 5h30 đến 6h.

* Cần Giuộc: Một phần thị trấn, xã Mỹ Lộc, Phước Hậu, Phước Lâm từ 5h30 đến 6h.