Tiếng Việt | English

Lịch tạm ngừng cung cấp điện

BAOLONGAN.VN trên Google News

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN

Theo kế hoạch công tác bảo trì sửa chữa lưới điện, Công ty Điện lực Long An thông báo tạm ngừng cung cấp điện một số khu vực trên địa bàn tỉnh Long An từ ngày 09-10-2023 đến 15-10-2023 như sau:

1. Thứ TƯ 11-10-2023:

* Tân Hưng: Xã Vĩnh Châu B, một phần thị trấn, xã Hưng Thạnh, Vĩnh Châu A từ 6h đến 6h15 và từ 17h45 đến 18h.

2. Thứ nĂM 12-10-2023:

* Cần Giuộc: Một phần thị trấn từ 7h30 đến 16h30.

3. Thứ SÁU 13-10-2023:

* Bến Lức: Ấp 1, 2 - xã Phước Lợi từ 8h30 đến 15h30.

4. Thứ BẢY 14-10-2023:

* Tân An: Một phần phường 2, phường 3, phường 7, xã Lợi Bình Nhơn từ 7h đến 7h30.

* Châu Thành: Thị trấn Tầm Vu từ 7h đến 16h; một phần xã Bình Quới, Phú Ngãi Trị, Hiệp Thạnh, Dương Xuân Hội, Long Trì, Hòa Phú, Vĩnh Công từ 6h đến 6h30 và từ 16h30  đến 17h.

* Cần Giuộc: Một phần xã Phước Lại, Phước Vĩnh Tây, Đông Thạnh từ 6h55 đến 7h10 và từ 17h đến 17h15; một phần xã Đông Thạnh, Phước Vĩnh Tây, Tân Tập từ 7h đến 16h30.

* Đức Hòa: Một phần xã Tân Mỹ, An Ninh Đông, Lộc Giang, Đức Hòa Thượng, Đức Lập Hạ từ 6h đến 16h30.

* Đức Huệ: Xã An Ninh Tây từ 7h30 đến 16h30.

* Mộc Hóa: Một phần xã Bình Hòa Đông từ 6h30 đến 6h45 và từ 16h45 đến 17h; một phần xã Bình Hòa Tây, Bình Hòa Trung, Bình Hòa Đông, Bình Phong Thạnh từ 6h30 đến 16h30.

* Vĩnh Hưng: Ấp Sậy Giăng, xã Vĩnh Trị, ấp Bàu Nâu, xã Vĩnh Trị, ấp Sậy Giăng, xã Khánh Hưng và xã Thái Trị từ 7h30 đến 16h30.

* Tân Hưng: Xã Hưng Hà, Hưng Điền, một phần xã Hưng Điền B từ 7h30 đến 16h30.

* Thạnh Hóa: Xã Thuận Bình từ 7h30 đến 16h.

5. ChỦ nhẬT 15-10-2023:

* Thủ Thừa: Một phần xã Mỹ Phú, Mỹ An từ 6h đến 17h và từ 17h15 đến 17h45.

* Tân An: Một phần phường 5, phường 6, xã Lợi Bình Nhơn từ 6h đến 6h30 và từ 17h15 đến 17h45; một phần phường 2, phường 4, phường 6, phường Tân Khánh, Khánh Hậu, xã Lợi Bình Nhơn từ 6h đến 17h; một phần phường 2, phường 3, phường 7, xã Lợi Bình Nhơn từ 17h đến 17h30.