Tiếng Việt | English

LỊCH CÚP ĐIỆN

 THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN

Theo kế hoạch công tác bảo trì, sửa chữa lưới điện, Công ty Điện lực Long An thông báo tạm ngừng cung cấp điện một số khu vực trên địa bàn tỉnh Long An từ ngày 27-11-2021 đến 03-12-2021 như sau:

1. Thứ BẢY 27-11-2021:

* Châu Thành: Ấp Long Thuận, xã Long Trì từ 6h30 đến 11h30.

* Tân Trụ: Một phần xã Lạc Tấn, Quê Mỹ Thạnh, xã Tân Bình từ 7h đến 16h30.

* Cần Giuộc: Một phần xã Long Thượng từ 8h đến 16h30.

2. ChỦ nhẬT 28-11-2021:

* Cần Đước: Một phần xã Long Định từ 8h đến 11h.

* Cần Giuộc: Một phần xã Long Hậu từ 8h30 đến 14h.

* Bến Lức: Khu phố 7, 8 - thị trấn từ 7h đến 17h; một phần thị trấn, xã Nhựt Chánh từ 6h30 đến 7h và từ 17h đến 17h30.

* Đức Hòa: Một phần thị trấn Đức Hòa, xã Hòa Khánh Đông, Đức Hòa Hạ, Hựu Thạnh, Tân Mỹ, Lộc Giang, An Ninh Đông, An Ninh Tây từ 6h đến 17h30.

* Đức Huệ: Toàn huyện Đức Huệ từ 6h đến 17h30.