Tiếng Việt | English

19/02/2024 - 09:32

Lợi dụng vụ 'Việt Á' để xuyên tạc, bôi đen chế độ

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã lợi dụng việc xét xử các bị cáo liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Cty Việt Á) để xuyên tạc, công kích chống phá Đảng, Nhà nước.

Xuyên tạc vụ việc, lộ rõ âm mưu

Cùng với xét xử các bị cáo liên quan đến vụ án xảy ra đối với Cty Việt Á, tràn ngập trên các trang mạng xã hội, trang web của các tổ chức phản động hải ngoại, các cơ quan báo chí tiếng Việt thù địch như “RFA”, “Thăng tiến”, “Việt Tân”, “Ý kiến”, “Vietcatholic”, “News”,… đã lợi dụng cơ hội này tung ra những luận điệu nhằm xuyên tạc bản chất vụ việc, bôi xấu chế độ. Đài Á Châu tự do đã hồ đồ nhận định và hướng lái dư luận nhằm đổ lỗi cho Đảng và Nhà nước là nguyên nhân: “Vụ án Việt Á đã phơi bày trọn vẹn khuyết tật của một chế độ chuyên chế. Cho đến khi phát hiện ra khuyết tật, thì cũng không thể giải quyết vì lỗi hệ thống”. Còn trang web của Việt Tân thì không ngớt “lu loa” “Đất nước làm sao mà rạng rỡ khi nhan nhản mặt lũ quan đẫm bùn đen?”; “Tranh giành quyền lực và ảnh hưởng chính trị mới chính là những cuộc đấu đá mang tên chống tham nhũng”;…Từ vụ việc tại Cty Việt Á, các đối tượng xâu chuỗi những vụ án tham nhũng lớn gần đây rồi quy kết, công cuộc chống tham nhũng “chỉ trên khẩu hiệu”, không đạt kết quả đáng kể nào do “chế độ độc Đảng”!

Từ vụ Cty Việt Á, qua các chiêu trò, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã nhào nặn một cách tinh vi thành công cụ, phương tiện rất thâm độc, nguy hại nhằm “đổi trắng thay đen”, đánh lận hiện tượng để quy kết bản chất; nhào nặn vụ án rồi suy diễn thành cho đây là “lỗi hệ thống”, bóp méo chủ trương “kiên quyết, không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta.

Thủ đoạn tinh vi, thâm độc

Những thông tin mà các hội, nhóm, các thế lực thù địch phản động đưa ra đều được suy diễn, thổi phồng; nhiều bài viết bịa đặt, xuyên tạc tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta có tác hại hết sức nguy hiểm. Thông qua vụ việc, mục đích của chúng là tung ra ma trận thông tin sai lệch nhằm vẽ lên một bức tranh xám xịt về thực trạng xã hội Việt Nam dưới chế độ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Từ đó, gây lo lắng, hoài nghi trong quần chúng nhân dân vào các cấp lãnh đạo, hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, làm mất niềm tin của nhân dân vào Đảng, chế độ và quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta. Thâm độc hơn, thông qua chiến dịch xuyên tạc, bôi đen, chúng phá hoại sự đoàn kết trong Đảng, chia rẽ cán bộ, đảng viên với quần chúng nhân dân và sự đồng thuận trong xã hội.

Chúng ta thấy rằng, tham nhũng là một hiện tượng xã hội, hiện hữu ở tất cả các quốc gia, không phân biệt quốc gia đó theo chế độ chính trị nào, dù cho đó là nước nghèo hay giàu, quốc gia phát triển, đang phát triển hay kém phát triển; không phân biệt do một Đảng hay do đa Đảng lãnh đạo. Do vậy, không thể lấy vụ án tham nhũng tại Cty Việt Á cũng như các vụ án tham nhũng, tiêu cực khác để gán ghép, suy diễn là do “độc Đảng” như cái cách mà các thế lực thù địch đang tìm cách đổ lỗi, quy trách nhiệm, cố tình quy kết tình trạng tham nhũng, tiêu cực là do chế độ.

Thực tế chứng minh “nói đi đôi với làm”

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn”. Để phòng, chống, đẩy lùi tham nhũng, suy thoái, Đảng ta ban hành nhiều nghị quyết, đi cùng với đó là sửa đổi, bổ sung, từng bước hoàn thiện hệ thống luật pháp gắn với việc điều tra, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, tạo sức răn đe, phòng ngừa chung trong toàn xã hội. Cùng với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả rõ rệt, có mặt cao hơn năm trước, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ, không ngừng, không nghỉ. Vụ án cũng chứng minh chủ trương “kiên quyết, không có vùng cấm, không có ngoại lệ” của Đảng, Nhà nước ta được thực thi trên thực tế chứ không phải “khẩu hiệu suông, mị dân” như luận điệu kẻ xấu. Chúng ta đã thấy rõ những tác hại của vấn nạn tham nhũng gây ra, thấy rõ sự vào cuộc đồng bộ, mạnh mẽ, quyết tâm cao trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cả hệ thống chính trị.

Những kết quả đã đạt trong công cuộc phòng, chống tham nhũng thời gian qua là minh chứng cho chủ trương đúng đắn, kiên quyết, kiên trì của Đảng ta trong cuộc chiến chống “giặc nội xâm” này; đồng thời, phản bác đanh thép trước các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch cho rằng “tham nhũng ở Việt Nam là do thể chế chính trị”./.

Cựu chiến binh Long An

Chia sẻ bài viết