Tiếng Việt | English

27/04/2022 - 11:17

Long An triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm và Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2022

Ngày 27/4, Giám đốc Sở Y tế - Huỳnh Minh Phúc chủ trì hội nghị tổng kết công tác an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2021, triển khai kế hoạch bảo đảm ATTP và Tháng hành động vì ATTP năm 2022.

Hội nghị triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm và Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2022

Năm 2021, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về ATTP quan tâm, chỉ đạo kịp thời; chủ động hướng dẫn thực hiện công tác bảo đảm ATTP đến các sở, ban, ngành và UBND các cấp. Các địa phương triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung hướng dẫn của Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh; tổ chức triển khai các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Hầu hết cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được hậu kiểm có chuyển biến tích cực, chấp hành các quy định của pháp luật bảo đảm các điều kiện chung về ATTP. Trong năm 2021, toàn tỉnh không xảy ra ngộ độc thực phẩm. Ở tuyến tỉnh, lực lượng chức năng xử lý 72 cơ sở vi phạm với số tiền trên 812 triệu đồng. Ở tuyến huyện, số lượt cơ sở vi phạm là 570 cơ sở; số lượt cơ sở bị xử lý là 62 cơ sở; số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 116 triệu đồng.

Tỉnh tập trung thanh tra, kiểm tra đột xuất, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm an toàn thực phẩm, sức khỏe người tiêu dùng. Ảnh minh họa

Năm 2022, tỉnh tăng cường sự chỉ đạo của các cấp, các ngành trong công tác quản lý ATTP, đề cao vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP của người đứng đầu các cấp, các ngành; tập trung thanh tra, kiểm tra đột xuất, có trọng tâm, trọng điểm vào các cơ sở có dấu hiệu vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; công khai các cơ sở vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật; kịp thời nắm bắt, xử lý các thông tin mất ATTP theo phản ánh của báo chí, người tiêu dùng,…

Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường công tác hậu kiểm sau khi các tổ chức, cá nhân thực hiện công bố sản phẩm; lấy mẫu giám sát mối nguy để cảnh báo về ATTP, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Tết Trung thu,...

Đồng thời, đẩy mạnh thông tin, truyền thông về ATTP chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm và trung thực các vấn đề liên quan đến ATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tuyến tỉnh đến tuyến cơ sở, phát huy hiệu quả hệ thống phát thanh của tuyến cơ sở, đặc biệt tăng cường hình thức truyền thông trực tiếp cho các nhóm đối tượng: Người kinh doanh, người tiêu dùng, người sản xuất để vận động người dân, người kinh doanh nâng cao ý thức hơn nữa việc bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm.

Hội nghị cũng triển khai Tháng hành động vì ATTP năm 2022 với chủ đề “Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới”. Tháng hành động diễn ra từ ngày 15/4 đến 15/5 trên phạm vi toàn tỉnh; trong đó, tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, truyền thông nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng./.

Phạm Ngân - Thái Bạch

Chia sẻ bài viết