Tiếng Việt | English

23/10/2023 - 09:32

Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Thời gian qua, tỉnh Long An thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), tăng tỷ lệ hồ sơ (HS) trực tuyến của tỉnh. Từ đó, tạo thuận tiện, rút ngắn thời gian cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC).

Đoàn viên trực Quầy thanh niên hỗ trợ công dân hướng dẫn, hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Triển khai, thực hiện Kế hoạch số 1473/KH-UBND về Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp DVCTT trên địa bàn tỉnh năm 2023, các sở, ngành, địa phương theo dõi, bám sát các chỉ tiêu, mục tiêu, bảo đảm thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả.

Huyện Đức Hòa đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng DVCTT; tập trung giải quyết TTHC trên môi trường điện tử thông qua DVCTT mức độ 3, 4 và số hóa HS, kết quả giải quyết TTHC.

Bí thư Huyện Đoàn Đức Hòa - Nguyễn Quốc Mẫn cho biết: Thời gian qua, Huyện Đoàn và Đoàn Thanh niên (TN) cấp xã thực hiện mô hình Hướng dẫn người dân tiếp cận DVCTT mức độ 3, 4 trên địa bàn huyện; tăng cường phối hợp tổ công nghệ số cộng đồng tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong các buổi họp ấp, khu phố.

Huyện Đoàn thường xuyên tổ chức các chương trình tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ TN, người dân sử dụng DVCTT và thanh toán điện tử, từ đó, giúp đoàn viên (ĐV), TN, người dân đăng ký tài khoản, nộp HS, TTHC trực tuyến thành công, góp phần nâng cao tỷ lệ nộp HS trực tuyến qua Cổng dịch vụ công.

Tại những buổi tuyên truyền, ĐVTN và người dân được hướng dẫn một số nội dung như cài đặt ứng dụng VNeID và các bước đăng ký định danh cá nhân; hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công; hướng dẫn tìm hiểu, tra cứu thông tin kết quả giải quyết TTHC và đánh giá mức độ hài lòng trên Cổng dịch vụ công;...

Qua công tác tuyên truyền, người dân hiểu được tiện ích, hiệu quả của việc nộp HS trực tuyến. Nhờ đó, tỷ lệ HS tiếp nhận và giải quyết qua DVCTT mức độ 3, 4 của huyện ngày càng tăng.

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm Hành chính công huyện Đức Hòa, đến ngày 28/9/2023, tại cấp huyện, số lượng HS tiếp nhận, giải quyết mức độ 3 là 21.515/22.567 HS, đạt 95,34% (chỉ tiêu 60%); số lượng HS tiếp nhận, giải quyết mức độ 4 là 19.382/19.642 HS, đạt 98,68% (chỉ tiêu 60%). Ở cấp xã, số lượng HS tiếp nhận, giải quyết mức độ 3 là 5.636/5.653 HS, đạt 99,70% (chỉ tiêu 60%); số lượng HS tiếp nhận, giải quyết mức độ 4 là 6.909/6.919 HS, đạt 99,86% (chỉ tiêu 60%).

9 tháng năm 2023, Cổng DVCTT của tỉnh cung cấp 1.565/1.858 DVCTT (đạt 84,23%), bảo đảm 100% dịch vụ công đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình; có 312.085/328.813 HS nộp trực tuyến (đạt 94,91%); đồng thời, kết nối 1.480 DVCTT với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Mô hình thiết thực

Chung tay cùng tỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp DVCTT, thời gian qua, Chi đoàn Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh triển khai, thực hiện mô hình Quầy TN hỗ trợ công dân. Theo đó, Ban Chấp hành Chi đoàn Trung tâm phân công ĐV trực Quầy TN hỗ trợ công dân để hướng dẫn, hỗ trợ người dân đăng ký, tạo lập tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia và của tỉnh; viết và điền thông tin kê khai nộp HS, TTHC trực tuyến với khoảng 1.440 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 20 sở, ngành tỉnh; hướng dẫn người dân thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trên Cổng dịch vụ công; trường hợp người dân chưa có app thanh toán hoặc chưa đăng ký Internet banking thì phối hợp nhân viên ngân hàng tại Trung tâm hỗ trợ người dân thực hiện.

Ngoài ra, ĐV Chi đoàn còn phối hợp nhân viên VNPT Long An và Viettel Long An hỗ trợ người dân đăng ký chữ ký số miễn phí, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng thực hiện TTHC tại Trung tâm.

Đoàn viên hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến

ĐV Trung tâm còn trực đường dây nóng để hướng dẫn, giải thích thắc mắc của người dân khi liên hệ giải quyết TTHC qua số điện thoại 0272.3979.299.

Với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, Chi đoàn đạt một số kết quả tích cực. Từ ngày 24/3/2023 đến 11/9/2023, số lượng HS nộp trực tuyến 33.829/33.913 HS, đạt 99,75% (vượt mức chỉ tiêu UBND tỉnh đề ra 60%), với 48.388 tài khoản được tạo lập trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Số tiền thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của các sở, ngành tỉnh trên 136 triệu đồng. Số lượt người dân và doanh nghiệp đánh giá mức độ hài lòng là 2.085 lượt, trong đó, đánh giá hài lòng chiếm 98,75%. Trung bình mỗi ngày, ĐVTN hỗ trợ người dân nộp HS thành công khoảng 20-30 lượt; rút ngắn thời gian nộp HS từ 30 phút xuống còn từ 10-15 phút (thời gian trung bình nộp HS quy định của cả nước là 30 phút).

Bí thư Chi đoàn Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh - Lê Phát Duy Linh cho biết, mô hình giúp tiết kiệm chi phí, thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện các TTHC, tạo được sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp, tạo thói quen chuyển dần từ nộp HS trực tiếp sang nộp HS trực tuyến tại nhà; đồng thời, góp phần giảm thiểu áp lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền trong việc phục vụ tổ chức và cá nhân thực hiện TTHC.

Với sự nỗ lực, chung tay của các cấp, các ngành, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp DVCTT của tỉnh ngày càng đạt hiệu quả theo kế hoạch đề ra./.

Ngày 31/5/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1473/KH-UBND về Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp DVCTT trên địa bàn tỉnh m 2023. Theo đó, tỉnh đề ra một số nhiệm vụ cụ thể như TTHC đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức DVCTT toàn trình đạt 100%; HS TTHC được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa đạt 50%; kết quả giải quyết TTHC được số hóa đạt 100%;... UBND tỉnh cũng phân công các sở, ngành theo dõi thực hiện các mục tiêu năm 2023.

Trà Long

Chia sẻ bài viết