Tiếng Việt | English

03/01/2019 - 15:13

Năm 2018, ngành nông nghiệp tăng trưởng 3,76%, cao nhất trong 7 năm gần đây

Sáng 03/01, Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Nguyễn Xuân Cường chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức. Tại điểm cầu Long An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh chủ trì.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh chủ trì điểm cầu Long An

Năm 2018, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế và người dân nên ngành nông nghiệp đạt một năm thắng lợi toàn diện, tạo sự chuyển biến rõ nét, thực chất hơn về 3 đột phá chiến lược, cơ cấu lại ngành gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2018 đạt 3,76%, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 7 năm gần đây; giá trị sản xuất toàn ngành tăng 3,86%; kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 40,02 tỉ USD; tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,65%; tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới là 42,4%. Những kết quả trên cho thấy sự chuyển đổi cơ cấu ngành phát huy hiệu quả. Cơ cấu sản xuất tiếp tục được điều chỉnh theo hướng chuyển từ mục tiêu số lượng sang chất lượng và giá trị gia tăng; chuyển từ sản xuất quy mô nhỏ, lẻ, phân khúc sang quy mô lớn, khép kín theo chuỗi giá trị.

Tuy đạt kết quả khá cao và toàn diện nhưng ngành nông nghiệp, nông thôn nước ta còn những hạn chế, yếu kém và nhiều thách thức cần tập trung khắc phục trong thời gian tới: Cơ cấu lại ngành nông nghiệp chưa đồng đều ở các địa phương; kinh tế hộ nhỏ, lẻ vẫn chiếm tỷ trọng cao; thị trường tiêu thụ ngày càng biến động, nguy cơ rủi ro trong khi năng lực quản trị, công tác dự báo cung, cầu còn bất cập.

Năm 2019, ngành nông nghiệp phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng trên 3,0%; giá trị sản xuất trên 3,11%; kim ngạch xuất khẩu khoảng 42 - 43 tỉ USD; có khoảng 48 - 50% xã và 70 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ che phủ rừng trên 41,85%.

Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành nông nghiệp tiếp tục cơ cấu lại ngành và đẩy mạnh sản xuất, chế biến, phát triển thị trường tiêu thụ nông sản; phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, tăng cường quản lý tài nguyên; chú trọng phát triển thủy lợi và phòng, chống thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, tăng cường năng lực và nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm; đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh; tạo chuyển biến thực chất trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

Huỳnh Phong

Chia sẻ bài viết