Tiếng Việt | English

18/09/2022 - 09:20

Nâng cao chất lượng đời sống nhờ làm nông

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), bên cạnh việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An cũng quan tâm triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Quyền Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ - Trịnh Phước Trung cho biết, những năm qua, huyện xây dựng kế hoạch tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và chỉ đạo các xã tích cực thực hiện các nội dung như đổi mới bộ giống, điều chỉnh cơ cấu mùa vụ, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật và cơ giới hóa nhằm nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của nông sản. Đồng thời, huyện xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, nhất là các cánh đồng lớn, góp phần đưa sản xuất nông nghiệp, thủy sản phát triển toàn diện.

Theo đó, trồng trọt chuyển dịch theo hướng chuyển trọng tâm sản xuất từ số lượng sang chất lượng và giá trị. Cơ cấu cây trồng chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa; các giống cây trồng dài ngày, năng suất và chất lượng thấp được thay thế bằng các giống có chất lượng, giá trị kinh tế cao. Từ năm 2010 - 2020, huyện chuyển đổi 1.111ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây thanh long, dừa, bưởi,...

Huyện Tân Trụ hình thành các vùng cánh đồng lớn sản xuất hàng hóa tập trung, tăng thu nhập cho người dân (Trong ảnh: Người dân trồng lác tại xã Tân Bình)

Chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại, gia trại tập trung quy mô vừa và nhỏ, bảo đảm an toàn dịch bệnh, số hộ chăn nuôi nhỏ, lẻ giảm so với năm 2010. Hiện tại, trên địa bàn huyện có 2.563 trang trại và gia trại. Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt từng bước được áp dụng trong chăn nuôi. Nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát triển chuyển dần từ quảng canh sang thâm canh.

Ông Nguyễn Văn Em (xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ) chia sẻ, trước đây, ông chăn nuôi gà, vịt nhỏ, lẻ. Nhờ xã, huyện tập huấn, hướng dẫn chăn nuôi theo quy trình GAHP, ông mạnh dạn áp dụng, chuyển sang chăn nuôi trang trại và duy trì cho đến nay. Hiện tại, trung bình mỗi lứa gà, ông nuôi khoảng 1.000-1.500 con. Tất cả đều được bố trí khu vực chăn nuôi riêng và tách biệt với nhau. Sau mỗi lứa gà, vịt, heo, ông thu lãi hàng chục triệu đồng, nhờ đó kinh tế gia đình ổn định hơn.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Trụ - Đặng Văn Tây Lo thông tin: Huyện đã quy hoạch được 2 vùng sản xuất tập trung, trong đó có 7 tiểu vùng trồng lúa hàng hóa, 5 tiểu vùng trồng lúa năng suất cao, 4 tiểu vùng trồng lúa giống, 4 tiểu vùng trồng rau màu, 4 tiểu vùng nuôi trồng thủy sản và trang trại tổng hợp. Huyện đã hình thành các vùng cánh đồng lớn sản xuất hàng hóa tập trung, tạo tiền đề cho việc liên kết với doanh nghiệp để sản xuất theo chuỗi giá trị, tăng thu nhập cho người dân.

Huyện cũng xác định phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ là khâu đột phá nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa. Hiện huyện triển khai 1 Khu công nghiệp An Nhựt Tân và 4 cụm công nghiệp: Tân Đồng Tiến, Mỹ Kim Long, Thanh Yến, An Long với diện tích 290,7ha. Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện có 2 làng nghề và các doanh nghiệp giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn./.

Trà Long

Chia sẻ bài viết