Tiếng Việt | English

19/09/2022 - 14:30

Nâng cao năng lực cho tư vấn viên, tuyên truyền viên về hợp tác xã

Công tác đào tạo, tập huấn cho tư vấn viên (TVV), tuyên truyền viên (TTV) về hợp tác xã (HTX) là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Liên minh HTX tỉnh Long An. Đây cũng là giải pháp góp phần phát triển kinh tế tập thể (KTTT) tỉnh. Để hoạt động này thiết thực, hiệu quả hơn, thời gian gần đây, Liên minh HTX tỉnh đã có những đổi mới đáng kể.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp tổ chức lớp tập huấn đào tạo tư vấn viên và tuyên truyền viên về hợp tác xã tại huyện Tân Thạnh (Ảnh: Kim Nhạn)

Thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh luôn chú trọng, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đào tạo TVV, TTV cho đối tượng là cán bộ đoàn thể xã, phường, thị trấn và ban chỉ đạo KTTT huyện, thị xã, thành phố về Luật HTX năm 2012. Đây được xem là chiến lược lâu dài trong công tác cán bộ đối với lĩnh vực KTTT. Vì vậy, ngay từ đầu năm 2022, Liên minh HTX tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp UBND huyện: Thủ Thừa, Đức Hòa, Tân Thạnh, thị xã Kiến Tường tổ chức các lớp tập huấn đào tạo TVV, TTV.

Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh - Trần Quốc Toản cho biết: “Mục đích của các lớp tập huấn nhằm cung cấp những kiến thức nền tảng trong việc thực hiện tư vấn và hỗ trợ các sáng lập viên thành lập HTX cho cán bộ nông dân, phụ nữ, đoàn viên, thanh niên và cán bộ quản lý KTTT trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố nhằm tận dụng tốt nguồn lực tại địa phương để phát triển KTTT”.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên có thể hiểu rõ những kiến thức cơ bản về Luật HTX năm 2012, phân tích được các nguyên tắc, địa điểm, thách thức trong quản trị của HTX, cung cấp đầu vào cho HTX, marketing HTX và hướng dẫn các kỹ năng xây dựng phương án, điều lệ cho HTX. Đồng thời, tăng cường hơn nữa sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp đồng bộ, có hiệu quả giữa các ngành, đoàn thể trong việc triển khai Luật HTX năm 2012.

“Các lớp tập huấn thường xuyên thay đổi nội dung cho phù hợp với từng đối tượng và thời gian. Cùng với đó là chú trọng cập nhật thông tin, bổ sung nội dung, chú trọng kiến thức về KTTT, HTX kiểu cũ - HTX kiểu mới, lợi ích của HTX, quy trình thành lập HTX, liên hiệp HTX; hướng dẫn các kỹ năng xây dựng điều lệ cho HTX, liên hiệp HTX; các chính sách của Nhà nước, hỗ trợ của Nhà nước về phát triển KTTT, HTX, liên hiệp HTX; cách thức tuyên truyền, vận động người dân tham gia HTX, liên hiệp LHTX; định hướng sản xuất, điều hành kinh doanh trong HTX, liên hiệp HTX và liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các lớp tập huấn để đạt kết quả cao hơn” - ông Trần Quốc Toản cho biết thêm.

Vừa qua, Liên minh HTX tỉnh tổ chức lớp tập huấn đào tạo TVV, TTV về Luật HTX năm 2012 tại thị xã Kiến Tường. Tham dự tập huấn có các học viên là đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Thị đoàn Kiến Tường và cán bộ phụ trách KTTT thị xã. Về cấp xã, có đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo KTTT, UBMTTQ Việt Nam, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên.

Tại đây, các học viên được nghe báo cáo viên hướng dẫn các quy định về việc thi hành Luật HTX năm 2012 và các kỹ năng xây dựng phương án, điều lệ cho HTX, liên hiệp HTX; kiến thức kinh tế HTX; các chính sách, sự hỗ trợ của Nhà nước về phát triển KTTT, HTX, liên hiệp HTX; cách thức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia HTX, liên hiệp HTX và những định hướng sản xuất, điều hành kinh doanh, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Được biết, từ đầu năm 2022 đến nay, Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức 4 lớp tập huấn, đào tạo TVV, TTV về Luật HTX năm 2012. Nhìn chung, các lớp tập huấn rất thiết thực và phù hợp với các học viên.

Sự quan tâm đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, bồi dưỡng, tư vấn theo hướng thiết thực của Liên minh HTX tỉnh đã giúp các TVV, TTV dễ tiếp thu và áp dụng vào thực tiễn. Qua đó, góp phần tích cực vào sự phát triển KTTT nói chung và HTX nói riêng./.

Thùy Minh

Chia sẻ bài viết