Tiếng Việt | English

09/12/2023 - 17:51

Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hợp tác xã

Xây dựng, phát triển hợp tác xã (HTX) kiểu mới là tất yếu khách quan trong nền sản xuất hàng hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn. Chính vì thế, thời gian qua, Liên minh (LM) HTX tỉnh Long An tích cực triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực để vận động thành lập mới cũng như nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các HTX.

Học viên được trao chứng chỉ tốt nghiệp lớp sơ cấp Giám đốc hợp tác xã

Nỗ lực thành lập mới hợp tác xã

Nhằm góp phần phát triển khu vực kinh tế tập thể (KTTT) trên địa bàn tỉnh, ngay từ đầu năm 2023, LMHTX tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền, vận động, hỗ trợ thành lập mới HTX. Theo đó, LMHTX tỉnh phối hợp Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX và UBND các địa phương tổ chức nhiều lớp tập huấn, tuyên truyền nhằm khuyến khích thành lập mới HTX và nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển KTTT.

Phó Chủ tịch phụ trách LMHTX tỉnh - Trần Hoài Bảo cho biết: “Qua các lớp tập huấn, tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của người dân và có sự thay đổi, chuyển từ tập quán sản xuất cá thể, nhỏ, lẻ sang KTTT. Nhận thấy được lợi ích của HTX qua việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, nhiều nông dân tự nguyện tham gia HTX, cùng góp vốn, góp sức xây dựng và phát triển HTX. Cùng với tuyên truyền, vận động thành lập HTX, LMHTX tỉnh còn tích cực tư vấn, hỗ trợ HTX trong việc xây dựng điều lệ, phương án sản xuất, kinh doanh; về trình tự, thủ tục thành lập HTX; thủ tục tiếp nhận chính sách hỗ trợ thành lập HTX mới;...”.

Theo báo cáo của LMHTX tỉnh, trong 10 tháng năm 2023, toàn tỉnh có 22 HTX mới được thành lập đạt 147% kế hoạch phát triển KTTT của tỉnh và đạt 110% kế hoạch của LMHTX tỉnh, nâng tổng số HTX toàn tỉnh lên 310 với trên 40.500 thành viên. Các HTX được thành lập mới không chỉ đóng vai trò tập hợp, vận động mà còn thay đổi cách nghĩ, cách làm của nông dân. Từ đó, nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần cải thiện đời sống cho thành viên, giải quyết việc làm, giảm nghèo tại các địa phương.

Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực chủ chốt tại các HTX đóng vai trò quan trọng, là nền tảng cho hoạt động kinh doanh hiệu quả của HTX. Thực tế cho thấy, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cho các HTX trở nên cấp bách khi nhiều lãnh đạo HTX tuổi cao, trình độ quản lý và điều hành còn hạn chế. Một số cán bộ quản lý, điều hành HTX chưa quan tâm đúng mức đến việc nghiên cứu và thi hành những quy định của pháp luật về HTX nên gặp khó khăn trong tiếp cận thị trường, nhu cầu của thành viên và khách hàng bên ngoài HTX. Do đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực HTX được LMHTX tỉnh chú trọng và xem là chiến lược lâu dài trong công tác cán bộ đối với lĩnh vực KTTT.

Cán bộ hợp tác xã được tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình hợp tác xã hiệu quả

Theo ông Trần Hoài Bảo, công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực HTX là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của LMHTX tỉnh. Đây cũng là giải pháp thiết thực góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động cũng như tạo sức bật cho HTX. Hàng năm, với chức năng, nhiệm vụ được phân công, LMHTX tỉnh tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn và tham quan học tập kinh nghiệm cho cán bộ chủ chốt của HTX, gồm: Hội đồng quản trị, ban giám đốc, ban kiểm soát/kiểm soát viên, kế toán với các chuyên đề: Kỹ năng quản lý, điều hành HTX; Quản trị marketing; Cách thức tổ chức quản lý các dịch vụ trong HTX; Lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh; Xây dựng HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm; Kỹ năng đọc và phân tích báo cáo tài chính; Kế toán tài chính HTX; Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán; Nghiệp vụ kiểm soát HTX;...

Tháng 10/2023, LMHTX tỉnh phối hợp Trường Trung cấp Nghề và Đào tạo cán bộ HTX miền Nam tổ chức lễ bế giảng và trao chứng chỉ tốt nghiệp cho các học viên lớp sơ cấp Giám đốc HTX. Theo đó, có 33 học viên được trao chứng chỉ tốt nghiệp. Học viên tham dự lớp sơ cấp Giám đốc HTX là cán bộ hội đồng quản trị, giám đốc, phó giám đốc và người lao động dự nguồn làm lãnh đạo, quản lý, điều hành HTX, liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh.

Tham dự lớp học, các học viên được trang bị kiến thức về Luật HTX như cơ sở lý luận về HTX, thành lập và đăng ký hoạt động HTX, tổ chức và hoạt động HTX, tài chính trong HTX, chính sách hỗ trợ và phát triển HTX, quản trị HTX nông nghiệp; phát triển một số kỹ năng quản lý HTX nông nghiệp;...

Việc tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm giúp đội ngũ cán bộ quản lý, kế toán HTX được nâng cao nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau thảo luận, góp phần hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ; giúp các HTX có bước đi đúng đắn để nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy sức mạnh tập thể.

Qua đó, thực hiện tốt công tác kiểm soát, giám sát, giúp HTX tổ chức quản trị và điều hành hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, bảo đảm tính tự nguyện, minh bạch theo đúng bản chất, nguyên tắc, giá trị của HTX, tăng niềm tin của các thành viên và đối tác.

Bằng những giải pháp thiết thực, cụ thể của LMHTX tỉnh và nỗ lực của các HTX, khu vực KTTT trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Tin rằng, với sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, KTTT của tỉnh ngày càng phát triển trong thời gian tới./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết