Tiếng Việt | English

02/02/2022 - 17:10

Ngành Thuế Long An: Tiếp tục đứng đầu các tỉnh Vùng Đồng bằng sông Cửu Long về thu ngân sách nhà nước

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế, Cục Thuế tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ, nhóm giải pháp trọng tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện trong toàn ngành nhằm hỗ trợ người nộp thuế; đồng thời, tăng cường quản lý thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước (NSNN). Nhờ đó, kết quả thu NSNN năm 2021 ước đạt 14.500 tỉ đồng và tiếp tục đứng đầu các tỉnh Vùng Đồng bằng sông Cửu Long về thu NSNN.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được (thứ 5, trái qua) tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ đạo đôn đốc thu ngân sách tỉnh

Nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Sự bùng phát mạnh của dịch Covid-19 lần thứ 4 đã làm cho công tác thu NSNN giảm mạnh do tình hình sản xuất, kinh doanh bị tạm ngưng hoặc giảm quy mô hoạt động trong bối cảnh thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19, cùng với việc triển khai, thực hiện các chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.

Tuy nhiên, với quyết tâm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế, Cục Thuế tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ, nhóm giải pháp trọng tâm triển khai, thực hiện trong toàn ngành, qua đó, vừa hỗ trợ người nộp thuế (NNT) vượt khó khăn, thách thức, vừa tăng cường quản lý thuế, chống thất thu NSNN. Nhờ đó, kết quả thu ngân sách của ngành Thuế năm 2021 ước đạt 14.500 tỉ đồng, đạt 119,1% dự toán Trung ương, đạt 115,2% dự toán địa phương và tiếp tục đứng đầu các tỉnh Vùng Đồng bằng sông Cửu Long về thu NSNN.

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh - Nguyễn Văn Thủy cho biết: Đạt kết quả trên là do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Đôn đốc thu ngân sách tỉnh; cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên quan tâm, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt về công tác thu NSNN. HĐND, UBND tỉnh đã ban hành các cơ chế, chính sách để khuyến khích đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm thu hút các doanh nghiệp (DN) đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Đặc biệt, ngay từ những ngày đầu năm, ngành Thuế có sự chuẩn bị tốt triển khai kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp quản lý thu thuế, trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT - XH năm 2021 đã đề ra, tham mưu kịp thời cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo Đôn đốc thu ngân sách các cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành thu ngân sách để quản lý, nắm chắc các nguồn thu có khả năng thu để đôn đốc thu kịp thời vào NSNN.

Đồng thời, ngành Thuế tăng cường công tác quản lý đối tượng, kê khai thuế nhằm quản lý đúng đối tượng phát sinh, nắm chắc “sức khỏe” và biến động về tình hình sản xuất, kinh doanh của DN, đặc biệt là các DN trọng điểm; tập trung thanh, kiểm tra đối với DN có rủi ro cao về thuế, các DN có dấu hiệu mua, bán hóa đơn, chú trọng đến công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế thay cho kiểm tra tại trụ sở NNT trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh nhưng vẫn đạt kết quả cao.

Bên cạnh đó, ngành Thuế tăng cường đôn đốc thu nợ thuế đạt hiệu quả và công tác quản lý thu đối với các khoản thu từ đất, tính và thu vào NSNN kịp thời theo quy định. Ngoài ra, ngành Thuế còn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa, điện tử hóa ở tất cả các khâu trong quản lý thuế, từ đăng ký, kê khai, nộp thuế đến hoàn thuế, quản lý rủi ro, quản lý nợ thuế. Theo đó, DN đăng ký kê khai thuế điện tử trên 99%; nộp thuế điện tử trên 98%; thực hiện 100% hồ sơ hoàn thuế điện tử đối với trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) xuất khẩu và hoàn thuế GTGT dự án đầu tư.

Đồng hành cùng người nộp thuế

Ngoài những mục tiêu cụ thể mà ngành Thuế đã đề ra và luôn triển khai bám sát thực hiện tốt, ngành Thuế tỉnh còn luôn theo dõi, quan tâm phân tích, đánh giá sâu sát tình hình “sức khỏe” của DN trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong thời gian các DN bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.

Để tháo gỡ những khó khăn cho DN và người dân, hồi phục và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, Cục Thuế tỉnh chỉ đạo toàn ngành thực hiện thông suốt, nhanh chóng, kịp thời các chính sách hỗ trợ về gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất; miễn, giảm các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất được Chính phủ, Bộ Tài chính ban hành nhằm hỗ trợ DN và người dân chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo đó, ngành Thuế đã ban hành nhiều văn bản để tổ chức triển khai kịp thời một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho DN, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;...

Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15, ngày 19/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ DN, người dân chịu tác động của dịch Covid-19; Nghị định số 52/2021/NĐ-CP, ngày 19/4/2021 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập DN, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021;...

Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg, ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trên cơ sở đó, ngành Thuế đã kịp thời giải quyết các chính sách hỗ trợ về gia hạn nộp thuế trên 620 tỉ đồng; chính sách miễn, giảm trên 500 tỉ đồng.

Với một tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tác động của dịch Covid-19, nhưng với sự nỗ lực rất lớn của ngành Thuế, cộng đồng DN và sự quan tâm lãnh đạo của các cấp, các ngành thì kết quả thu ngân sách tốt như hiện nay là hoàn toàn xứng đáng. Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh kịp thời ghi nhận và biểu dương thành tích của ngành Thuế cùng toàn thể công chức trong ngành đã nỗ lực rất lớn trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện công tác thuế năm 2021, góp phần rất lớn trong công tác thu ngân sách./.

Thanh Tuyền

Chia sẻ bài viết