Tiếng Việt | English

10/01/2016 - 19:43

Nhà giáo làm ảnh hưởng đến uy tín ngành sẽ không được xét khen thưởng

Những trường hợp có vi phạm làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành như vi phạm đạo đức nhà giáo, đạo đức người học, quy chế tuyển sinh, quy chế thi… sẽ không được xét khen thưởng hoặc hạ mức khen thưởng.

Ngoài ra, các trường để nội bộ mất đoàn kết, đơn thư, khiếu kiện kéo dài là một trong những trường hợp Bộ GD&ĐT quy định không xét khen thưởng hoặc hạ mức khen thưởng.

Đó là một trong những nội dung về công tác thi đua khen thưởng mà Bộ GD-ĐT vừa hướng dẫn.

Đối với các trường có thành tích đặc biệt xuất sắc, có sự vươn lên so với năm học trước, tùy theo thành tích, mức độ ảnh hưởng, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ GD&ĐT sẽ xem xét, trình Bộ trưởng quyết định hoặc để Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định.

Theo đó, năm học 2015 – 2016, công tác thi đua, khen thưởng cho các trường trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học có chút thay đổi, các trường thực hiện theo 14 lĩnh vực công tác, với tổng điểm các lĩnh vực là 200 điểm, thang điểm đánh giá mỗi lĩnh vực công tác là 10 điểm.

Các lĩnh vực công tác tính hệ số 3 gồm công tác đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ; các lĩnh vực công tác tính hệ số 2 gồm công tác hợp tác quốc tế, công tác học sinh, sinh viên; các lĩnh vực công tác còn lại tính hệ số 1.

Tiêu chuẩn khen thưởng gồm: Cờ thi đua của Bộ tặng cho trường tiêu biểu xuất sắc, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm học, có nhân tố mới, mô hình mới để các trường khác học tập, nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác, được bình xét trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học;

Bằng khen Bộ trưởng: Tặng cho trường có thành tích xuất sắc, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, được bình xét trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học;

Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc: tặng cho trường đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 6 Thông tư số 07/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ./.

Hồng Hạnh/dantri.com.vn 

Chia sẻ bài viết