Tiếng Việt | English

09/05/2024 - 14:38

Ông Võ Minh Dương được bầu làm Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Thạnh

Ngày 09/5, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 tổ chức Hội nghị lần thứ 16 để hiệp thương kiện toàn thành viên và bầu chức danh Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

 Ông Võ Minh Dương (bên phải) giữ chức vụ Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Thạnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 

Hội nghị tiến hành các bước bầu chức danh Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện, theo đúng quy định tại Điều lệ MTTQ Việt Nam và quy định của Đảng về công tác cán bộ. Ông Võ Minh Dương - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện được Hội nghị hiệp thương thống nhất giữ chức vụ Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 với tỷ lệ tín nhiệm đạt 100%.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện - Võ Minh Dương cảm ơn sự tin tưởng của các thành viên UBMTTQ Việt Nam huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông hứa tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt, cùng chính quyền, Mặt trận các cấp đoàn kết, phát huy vai trò, trách nhiệm của mình thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng tốt hơn./.

Ngọc Diệu - Chí Tâm

Chia sẻ bài viết