Tiếng Việt | English

21/06/2024 - 14:15

Phát huy tinh thần trách nhiệm nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở hiện nay

Ngày 21/6, tại Trường Chính trị tỉnh Long An diễn ra Hội thảo khoa học Cụm thi đua các Trường Chính trị khu vực Đông Nam Bộ với chủ đề “Phát huy tinh thần trách nhiệm nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở hiện nay”. Tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán; Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy - Trương Hải Đăng; Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy - Nguyễn Thiện Hòa.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh, Cụm trưởng Cụm thi đua các Trường Chính trị khu vực Đông Nam Bộ - Tiến sĩ Phạm Ngọc Hải cho biết, hiện nay, tình trạng “nói không đi đôi với làm”, “nói một đằng làm một nẻo”, “nói mà không làm”, bệnh nói dối, làm sai, nói và làm không thống nhất vẫn còn tồn tại trong một bộ phận cán bộ, đảng viên đã làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng. 

Các đại biểu dự hội thảo

Tiến sĩ Phạm Ngọc Hải cũng dẫn chứng câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lần thứ Bảy, Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, thậm chí sợ trách nhiệm của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn là vấn đề rất đáng lo ngại, diễn biến phức tạp, không thể chủ quan, lơ là”. Chính vì vậy “Trách nhiệm nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở hiện nay” trở nên cần thiết hơn bao giờ hết trong giai đoạn hiện nay.

Nhiều ý kiến thiết thực được các đại biểu đóng góp tại hội thảo

Tại buổi hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận các vấn đề trọng tâm như làm rõ nội dung tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta hiện nay, những mặt làm được và chưa làm được; những nhân tố tác động đến việc phát huy tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở hiện nay. Đồng thời, các đại biểu cũng đưa ra đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại buổi hội thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán cho biết, buổi hội thảo không chỉ tạo động lực thi đua trong hoạt động phong trào giữa các Trường Chính trị trong Cụm thi đua khu vực Đông Nam Bộ năm 2024 mà còn là động lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024 với chủ đề "Dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, nêu gương, chất lượng, hiệu quả". “Nói đi đôi với làm” là một trong những nguyên tắc cơ bản của đạo đức cách mạng, là biểu hiện sinh động, cụ thể của nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, giữa ý thức sâu sắc và thực hành thường xuyên, hàng ngày trong công việc và đời sống.

Đối với tỉnh Long An, buổi hội thảo còn có ý nghĩa thiết thực khi tỉnh đang có mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng đổi mới tư duy, có lối làm việc năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường, quyết tâm, quyết liệt với tinh thần 3 dám: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và nghĩ thật, nói thật, làm thật, có hiệu quả thật, người dân Long An được hưởng thụ thật./.

Khánh Duy

Chia sẻ bài viết