Tiếng Việt | English

05/07/2022 - 12:30

Tân Thạnh: Hiệu quả từ mô hình Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ không ngừng được nâng lên, góp phần quan trọng để tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; nhiều quần chúng ưu tú được bồi dưỡng để đứng vào hàng ngũ của Đảng;... là kết quả được khẳng định qua 3 năm thực hiện mô hình Cán bộ, đảng viên (CBĐV) dìu dắt quần chúng và cấp dưới của Đảng ủy Quân sự huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.

Đảng ủy Quân sự huyện Tân Thạnh tổ chức cho quần chúng và cấp dưới tham gia các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa

Đảng ủy Quân sự huyện Tân Thạnh tổ chức cho quần chúng và cấp dưới tham gia các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa

Kịp thời hướng dẫn, giúp đỡ, chấn chỉnh

Triển khai từ năm 2019, mô hình CBĐV dìu dắt quần chúng và cấp dưới được Đảng ủy Quân sự huyện thực hiện gắn với thực hiện mô hình Chi bộ 5 tốt, ĐV 5 tốt. Trọng tâm nội dung dìu dắt, giúp đỡ quần chúng và cấp dưới là phổ biến những kiến thức cơ bản về mục đích lý tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội và các quy định của cơ quan, đơn vị. Xây dựng động cơ phấn đấu, trách nhiệm trong công việc và chuyên môn, nghiệp vụ; kịp thời động viên, chia sẻ, giúp quần chúng và cấp dưới vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; phấn đấu ngày càng trưởng thành, tiến bộ, xứng đáng được đứng vào hàng ngũ của Đảng để tiếp tục cống hiến.

Để thực hiện hiệu quả nội dung trên, Đảng ủy Quân sự huyện đã lãnh đạo triển khai, gắn trách nhiệm của ĐV với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của quần chúng và cấp dưới được phân công dìu dắt. Hàng năm và trong từng giai đoạn, cấp ủy, Chi bộ đã xây dựng kế hoạch phân công ĐV là cấp trên giúp đỡ quần chúng, cấp dưới. Hàng tháng, trong sinh hoạt chi bộ, ĐV được phân công giúp đỡ báo kết quả dìu dắt quần chúng và cấp dưới trước Chi bộ; sau đó, Chi bộ sẽ góp ý, đề ra biện pháp giúp đỡ thời gian tới. Để có được chiến sĩ, đoàn viên trẻ năng động, khát vọng vươn lên cũng như có ý chí phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng không thể thiếu vai trò dìu dắt của CBĐV trong đơn vị. Ở đây, các CBĐV luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ, động viên, khích lệ để chiến sĩ nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cũng như khắc phục mọi khó khăn, hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá Nguyễn Thành Lưu - Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Thạnh, cho biết: “Quan trọng nhất là chủ động phối hợp Hội đồng Quân nhân và Chi đoàn thường xuyên gặp gỡ, nắm tình hình tư tưởng, động cơ phấn đấu và quá trình thực hiện nhiệm vụ của quần chúng, kịp thời hướng dẫn, giúp đỡ, chấn chỉnh, uốn nắn cũng như định hướng quần chúng ngày càng hoàn thiện bản thân hơn. Đồng thời, tìm hiểu, sẻ chia những khó khăn, vướng mắc mà quần chúng gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Sau đó, kịp thời báo cáo với Chi ủy, Chi bộ để định hướng, lãnh, chỉ đạo bản thân thực hiện tốt nhiệm vụ dìu dắt quần chúng phát triển Đảng”.

Noi gương các đồng đội đi trước, từ khi vào nhận nhiệm vụ tại đơn vị, dân quân thường trực Phan Trọng Nghĩa luôn nỗ lực học tập, tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác. Chỉ trong thời gian ngắn, đoàn viên ưu tú Trọng Nghĩa đã trưởng thành hơn cả trong nhận thức lẫn hành động và đang nỗ lực, phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trọng Nghĩa chia sẻ: “Được đồng chí, đồng đội trong đơn vị quan tâm, đặc biệt là Thiếu tá Nguyễn Thành Lưu dìu dắt, giúp đỡ, tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, tôi có thêm động lực để phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng”.

Trong thực hiện Chi bộ 5 tốt, ĐV 5 tốt, ngoài việc chủ động đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt định kỳ, Đảng ủy đã lãnh đạo, yêu cầu duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt theo chuyên đề hàng quí; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tính đấu tranh tự phê bình và phê bình. Nội dung sinh hoạt sẽ tập trung vào lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị: Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy rèn luyện kỷ luật; công tác Đảng, công tác chính trị.

Đạt nhiều kết quả nổi bật

Đến nay, qua 3 năm triển khai, nội dung hoạt động của mô hình CBĐV dìu dắt quần chúng và cấp dưới trong Đảng ủy Quân sự huyện đã trở thành hoạt động thường xuyên trong sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ. Từng CBĐV luôn quan tâm, giúp đỡ quần chúng và cấp dưới phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong 3 năm, cấp ủy, chi bộ trực thuộc đã giúp đỡ 14 quần chúng là chiến sĩ dân quân thường trực tiến bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có 2 chiến sĩ dân quân thường trực được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Cấp ủy, chi bộ quân sự cấp xã cũng xây dựng kế hoạch phân công ĐV giúp đỡ quần chúng là chiến sĩ dân quân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quần chúng và cấp dưới tham gia Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quần chúng và cấp dưới tham gia Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam

Qua đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và ĐV trong 3 năm (2019-2021), 100% tổ chức Đảng, ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có 3/6 chi bộ, 16/82 ĐV. Riêng chi bộ quân sự cấp xã có 100% tổ chức Đảng và ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ có 14/39 chi bộ, 28/422 ĐV. Liên tục 3 năm (2019-2021), Đảng bộ Quân sự huyện được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên khen thưởng, có 2/2 chi bộ trực thuộc và 81 lượt ĐV được công nhận đạt Chi bộ 5 tốt, ĐV 5 tốt; 13/13 chi bộ quân sự cấp xã và 156 lượt ĐV được công nhận đạt Chi bộ 5 tốt, ĐV 5 tốt. Trong 3 năm, Đảng ủy Quân sự huyện kết nạp được 65 ĐV, trong đó có 50 dân quân và 15 dự bị động viên.

Có thể thấy, qua mô hình đã kịp thời động viên, chia sẻ, giúp quần chúng và cấp dưới vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu ngày càng trưởng thành, tiến bộ, xứng đáng được đứng vào hàng ngũ của Đảng để tiếp tục cống hiến, góp phần xây dựng quê hương Tân Thạnh ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

Ngọc Diệu - Chí Tâm

Chia sẻ bài viết