Tiếng Việt | English

07/12/2023 - 18:12

Tân Trụ lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu  

Trong chương trình kỳ họp thứ 15 - ngày làm việc thứ nhất, chiều 07/12, HĐND huyện Tân Trụ, tỉnh Long An khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu theo quy định.

Đây cũng là lần đầu tiên và duy nhất HĐND huyện khóa XII thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu.

Đại biểu lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 96/2023/QH15, ngày 23/6/2023 của Quốc hội khóa XV về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, trong thời gian qua, Thường trực HĐND huyện tích cực triển khai, thực hiện đầy đủ các nội dung công việc, trình tự, thủ tục theo đúng tinh thần Nghị quyết số 96/2023/QH15.

Với sự công tâm, khách quan, các đại biểu HĐND huyện đã thể hiện chính kiến của mình về mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp lệ cuối năm 2023, theo 3 mức: “Tín nhiệm cao”, “Tín nhiệm”, “Tín nhiệm thấp”. Cụ thể, HĐND huyện thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với 17 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu. Trong đó, khối HĐND là 3 người; khối UBND và các cơ quan huyện là 14 người.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đánh giá đúng thực chất trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và phẩm chất đạo đức, lối sống, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện khóa XII tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Dung - Trưởng Phòng Y tế huyện Tân Trụ./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết