Tiếng Việt | English

07/04/2020 - 19:39

Tân Trụ phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020

Đường tỉnh 833 được nâng cấp mở rộng góp phần phát triển kinh tế huyện Tân Trụ

Đường tỉnh 833 được nâng cấp mở rộng góp phần phát triển kinh tế huyện Tân Trụ

Từ năm 2010, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An bắt tay vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến năm 2014, Bình Lãng là xã đầu tiên của huyện được công nhận đạt chuẩn và đến nay, có 7/9 xã đạt chuẩn NTM, bình quân mỗi xã đạt 18,5/19 tiêu chí. Dự kiến, 2 xã còn lại sẽ được công nhận trong năm nay. 

Chủ tịch UBND huyện - Trương Thanh Liêm cho biết: “Huyện tập trung nguồn lực để xã Nhựt Ninh và Tân Phước Tây đạt chuẩn NTM trong quý III năm 2020, phấn đấu đến cuối năm 2020, Tân Trụ đạt chuẩn huyện NTM theo kế hoạch”. Từ khi triển khai chương trình xây dựng NTM đến nay, đời sống người dân ngày càng được nâng lên. Hạ tầng được đầu tư, nhất là hệ thống giao thông nông thôn. Hương lộ, đường tỉnh được nâng cấp, mở rộng và lắp đèn chiếu sáng; hệ thống chợ, siêu thị mini, bến xe, kho bãi được đầu tư xây dựng. Nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thực hiện đạt kết quả với gần 1.000 ha thanh long, 500 ha rau màu, cây ăn trái, 500 ha thủy sản… thu nhập từ 100 - 150 triệu đồng/ha/vụ. Công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm được thực hiện tốt, hộ nghèo giảm nhanh qua từng năm, năm 2019 chỉ còn 2,18%. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển rộng khắp; cảnh quan môi trường nông thôn ngày được quan tâm đầu tư, cải tạo; quốc phòng an ninh được bảo đảm.

Đến nay, Tân Trụ đạt 5/9 tiêu chí huyện NTM. Thời gian qua, các ngành, các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và người dân tham gia xây dựng NTM, tập trung vào các tiêu chí chưa đạt: Tập trung nguồn lực mở rộng các hương lộ, đường tỉnh kết nối xã với trung tâm huyện, nâng cấp, mở rộng hệ thống giao thông nông thôn hiện hữu đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, hướng dẫn người dân mở rộng đầu tư trập trung vào các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao như thanh long, rau màu, bò thịt và con tôm. Ông Nguyễn Văn Quyên, người dân ấp Bình Điện xã Bình Tịnh rất phấn khởi: “Những năm gần đây bộ mặt của huyện Tân Trụ có nhiều đổi mới, nhà nước đầu tư mở rộng nhiều đường giao thông như Đường tỉnh 833, hương lộ Cao Thị Mai, Cống Bần. Từ khi đường xá được mở rộng, thương mại dịch vụ phát triển góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân”.

Trung tâm văn hóa xã Đức Tân chuẩn bị hoàn thành phục vụ người dân

Trung tâm văn hóa xã Đức Tân chuẩn bị hoàn thành phục vụ người dân

Lĩnh vực văn hóa xã hội tập trung xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở, nâng cấp các nhà văn hóa ấp đáp ứng yêu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí và hội họp. Bên cạnh đó tập trung triển khai các chính sách giảm nghèo, triển khai các dự án, mô hình giảm nghèo bền vững, hỗ trợ vốn sản xuất cho người dân vươn lên thoát nghèo bền vững. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chung tay, góp sức của người dân huyện Tân Trụ sẽ đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch./.

Hồng Thái

Chia sẻ bài viết