Tiếng Việt | English

12/03/2020 - 13:44

Hiệu quả từ Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được các cấp UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An tích cực triển khai thực hiện, đến nay đạt nhiều kết quả nổi bật.

► Toàn huyện Tân Thạnh có 9 xã văn hóa, thị trấn Tân Thạnh đạt văn minh đô thị, đạt 76,92%; 68/70 khu dân cư văn hóa, đạt 97,14%; có 19.159/19.531 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt 98,09%. Năm 2019, huyện có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện thành lập được 12 hợp tác xã, 219 tổ hợp tác kinh tế, phối hợp tổ chức 61 lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật, xây dựng được 31 mô hình gắn với quy hoạch vùng lúa chất lượng cao, ứng dụng công nghệ cao với diện tích 1.680,5ha.

Việc vận động xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn được Mặt trận các cấp phối hợp các ngành, đoàn thể thực hiện khá hiệu quả theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Kết quả, người dân đóng góp trên 23 tỉ đồng, 2.249 ngày công lao động và hiến 95.500m2 đất để thực hiện các công trình phúc lợi công cộng. Quỹ Vì người nghèo và các hoạt động an sinh xã hội vận động được trên 52 tỉ đồng, từ đó góp phần giảm 236 hộ nghèo bằng các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực; xây dựng 77 căn nhà đại đoàn kết, tình thương. Đặc biệt, vận động chung tay đóng góp ủng hộ kinh phí cho quân và dân huyện đảo Trường Sa của Việt Nam với số tiền trên 72 triệu đồng. Thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, huyện vận động xây tặng 25 căn nhà tình nghĩa.

Thời gian tới, UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Thạnh tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, trọng tâm là tập trung xây dựng và nhân rộng những mô hình hiệu quả trên các lĩnh vực như Giúp hộ nghèo giảm nghèo bền vững; Vận động nhân dân đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn; Bảo hiểm Y tế toàn dân; Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; Vận động Giáo dân thu gom, xử lý rác thải thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp; Nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn; Nhân dân trồng hoa hai bên đường giao thông nông thôn;… Hệ thống MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện năm 2020, nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kỷ niệm 40 Ngày thành lập huyện.

Tổ chức ra quân vệ sinh đường phố

Tổ chức ra quân vệ sinh đường phố

► Xác định Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nâng cao đời sống người dân, góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, MTTQ các cấp của TP.Tân An tổ chức hướng dẫn 100% khu dân cư đăng ký thực hiện các nội dung cuộc vận động với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp. Song song việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về nội dung, mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động, MTTQ các cấp còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, được người dân đồng tình tham gia như trồng cây xanh trên các tuyến đường công cộng, trồng hoa ven đường, vệ sinh môi trường, lắp đèn chiếu sáng đường giao thông nông thôn, tương trợ cộng đồng, xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo,…

Tại xã Lợi Bình Nhơn, MTTQ xã triển khai thực hiện cuộc vận động gắn với Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực UBMTTQ xã đi khảo sát tình hình thực tế của 7 khu dân cư, tổ chức cho 7/7 ấp đăng ký danh hiệu Ấp văn hóa và có 2.958/2.958 hộ đăng ký danh hiệu Gia đình văn hóa. MTTQ xã còn phối hợp ngành Công an thực hiện mô hình về phòng, chống tội phạm; cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Kết quả, năm 2019, có 26/27 đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã đã tiến bộ.

Thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, MTTQ các cấp thành phố vận động người dân đóng góp để cứng hóa đường giao thông nông thôn. Kết quả, người dân đóng góp 2,5 tỉ đồng, 122 ngày công lao động và hiến 4.336m2 đất, vật kiến trúc để xây dựng các công trình phục vụ dân sinh; vận động xây dựng 1 cầu liên xã Nhơn Thạnh Trung - Quê Mỹ Thạnh, trị giá gần 200 triệu đồng; xây dựng 1 đường bêtông, dài 235m, trị giá hơn 212 triệu đồng (xã Hướng Thọ Phú);..

Tính đến nay, thành phố có 82/82 ấp, khu phố văn hóa; 13/14 xã, phường được công nhận đạt chuẩn xã văn hóa, nông thôn mới, văn minh đô thị; có 223/235 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 33.642/34.362 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, chiếm 97,9%. Về thiết chế văn hóa, thành phố hiện có 1 Trung tâm Văn hóa - Thể thao và 9/14 Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường được đầu tư xây dựng mới và 77/82 ấp, khu phố có nhà văn hóa để sinh hoạt.

Tại các khu dân cư, việc xây dựng mô hình bảo vệ môi trường đạt những kết quả thiết thực.Các hoạt động tự quản từng bước đi vào nền nếp. Hiện nay, toàn thành phố có 75 tổ tự quản bảo vệ môi trường ở khu dân cư; 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó có 82% hộ dân sử dụng nước sạch; 39 cơ sở tôn giáo trên địa bàn có các hoạt động bảo vệ môi trường, nhất là vận động người dân, tín đồ tôn giáo chung tay loại bỏ rác thải nhựa,…

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Tân An - Lê Thành Phước nhấn mạnh: Từ những kết quả trên, có thể khẳng định, Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã đi vào cuộc sống. Nổi bật, năm 2019, MTTQ các cấp thành phố vận động hỗ trợ phương tiện giúp phát triển sản xuất; khám, chữa bệnh cho người nghèo; giúp đỡ người già neo đơn, người gặp khó khăn, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó,... với số tiền trên 20 tỉ đồng. Hộ nghèo trên địa bàn thành phố giảm còn 0,7% (301 hộ), hộ cận nghèo giảm còn 1,47% (633 hộ).

Thời gian tới, UBMTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục phối hợp các tổ chức thành viên vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia có hiệu quả Cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, phát triển thêm nhiều mô hình, cách làm mới phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương để người dân tích cực tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Tân An lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020./.

Trần Văn Nhơn - Huỳnh Hùng

Chia sẻ bài viết