Tiếng Việt | English

21/05/2024 - 09:20

Tân Trụ thực hiện 22 tuyến đường theo Nghị quyết số 22-NQ/HU  

Đến nay, toàn huyện đã thực hiện được 22 tuyến đường theo Nghị quyết số 22-NQ/HU với tổng chiều dài khoảng 21km, mặt đường bê tông hoặc nhựa hóa từ 5m trở lên.

Toàn huyện thực hiện được 22 tuyến đường theo Nghị quyết số 22

Theo Bí thư Huyện ủy Tân Trụ - Võ Trần Tuấn Thanh, với vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của việc phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trong việc phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, ngày 05/10/2020, Huyện ủy ban hành Nghị quyết số 05-NQ/HU và ngày 24/9/2021 ban hành Nghị quyết số 22-NQ/HU về tập trung đầu tư mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn để lãnh đạo, triển khai thực hiện.

Quá trình thực hiện các công trình theo Nghị quyết số 22-NQ/HU luôn được các cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, thực hiện chặt chẽ từ bước hồ sơ thủ tục đến triển khai thi công, nghiệm thu, quyết toán kinh phí công trình. UBND xã, thị trấn triển khai công tác lập hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật đúng quy định; Phòng Kinh tế và Hạ tầng tổ chức thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán các công trình.

Sau công tác lập hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật và dự toán, UBND xã, thị trấn triển khai họp dân thông qua phương án thiết kế, dự toán cho người dân nắm nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân khi triển khai thực hiện, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và dân thụ hưởng” và “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động các hộ dân tự nguyện tháo dỡ vật kiến trúc, hiến đất làm đường (có hộ hiến trên 1.000m2 đất);...Đến nay, toàn huyện đã hoàn thành 22 tuyến đường theo Nghị quyết số 22-NQ/HU với tổng chiều dài khoảng 21km, mặt đường bê tông hoặc nhựa hóa từ 5m trở lên.

“Các công trình đường giao thông nông thôn thực hiện theo Nghị quyết số 22-NQ/HU của Huyện ủy sau khi được đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng đã tạo được sự phấn khởi trong Nhân dân, từng bước góp phần tạo nên diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc “sáng, xanh, sạch, đẹp”, bảo đảm nhu cầu lưu thông và vận chuyển hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại của người dân, tiền đề để thực hiện thắng lợi Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy KT-XH phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân”, Bí thư Huyện ủy - Võ Trần Tuấn Thanh nhấn mạnh./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết