Tiếng Việt | English

18/10/2018 - 17:03

Tháo gỡ khó khăn trong liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân

Ngày 18/10, tại huyện Tân Thạnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác trong thực hiện sản xuất, xây dựng cánh đồng lớn trên cây lúa năm 2018.

Các đại biểu thảo luận, kiến nghị và đề xuất về những khó khăn của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và nông dân trong liên kết sản xuất

Lãnh đạo, hợp tác xã, tổ hợp tác của 6 huyện, thị xã vùng Đồng Tháp Mười gồm Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, thị xã Kiến Tường và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến dự.

Đến năm 2018, Long An thực hiện được 94 cánh đồng lớn với diện tích 16.500ha, trên 7.000 hộ tham gia, đạt 33%. Trong đó, vụ Đông Xuân 2017 – 2018 thực hiện được 63 cánh đồng lớn, diện tích 10.500ha, vụ Hè Thu thực hiện được  31 cánh đồng lớn, gần 6.000ha.

Thông qua thực hiện xây dựng cánh đồng lớn, doanh nghiệp có vùng nguyên liệu ổn định, gắn sản xuất với thị trường, tăng khả năng cạnh tranh do kiểm soát được được chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, nông dân sẽ kết nối trực tiếp với nhà cung ứng, không thông qua đại lý, bảo đảm nguồn cung đầu vào ổn đinh, giá cả hợp lý, ở đầu ra được kết nối bằng hợp đồng ổn định lâu dài, sản xuất theo định hướng thị trường của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, hiện nay, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ còn nhiều bất cập, thiếu bền vững, nhất là tình trạng không tuân thủ hợp đồng liên kết giữa 2 bên. Doanh nghiệp không thực hiện hợp đồng đầu tư từ đầu và không thu mua. Các nội dung hỗ trợ chưa phù hợp, chưa khuyến khích được các doanh nghiệp, hợp tác xã khi tham gia xây dựng cánh đồng lớn. Một số nông dân còn canh tác theo tập quán cũ, không tuân thủ theo quy trình sản xuất do cán bộ kỹ thuật hướng dẫn,…

Tại cuộc gặp gỡ, các đại biểu tập trung thảo luận, kiến nghị và đề xuất về những khó khăn của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và nông dân trong liên kết sản xuất, xây dựng cánh đồng lớn và ứng dụng công nghệ cao./.

Kim Nhạn

Chia sẻ bài viết