Tiếng Việt | English

08/02/2023 - 14:34

Thống nhất, phối hợp triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023  

Ngày 08/02, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ mở rộng; thống nhất các sở, ngành phối hợp triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX năm 2023.

Đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, Liên minh HTX tỉnh nêu một số khó khăn về biên chế, chính sách cho cán bộ và nhân viên làm việc tại Liên minh HTX; các vấn đề liên quan đến việc thành lập Trung tâm giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ xúc tiến thương mại, đầu tư, chuyển đổi số và dịch vụ khác cho HTX; hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021 - 2025;…

Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến công tác phối hợp trong xây dựng HTX nông nghiệp trong vùng thực hiện đề án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phối hợp xây dựng mô hình điểm HTX nông nghiệp toàn diện tại xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng; phối hợp củng cố hoặc giải thể các HTX nông nghiệp yếu, kém; các vấn đề về tuyên truyền; hỗ trợ kinh phí cho các HTX tham gia hội chợ, triểm lãm do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức hàng năm cũng được các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Đại biểu tham gia góp ý kiến tại hội nghị

Toàn tỉnh hiện có 294 HTX, 5 Liên hiệp HTX, trên 1.460 tổ hợp tác. Thời gian qua, HTX, Liên hiệp HTX, tổ hợp tác có những chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng. KTTT, HTX có vai trò quan trọng đóng góp vào sự phát triển KT-XH của tỉnh. Năm 2023, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ các sở, ngành, các cơ quan có liên quan triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển KTTT, HTX./.

Hoài An

Chia sẻ bài viết