Tiếng Việt | English

04/01/2017 - 15:19

Thường trực Tỉnh ủy Long An giao ban Mặt trận, đoàn thể tỉnh quí IV/2016

Sáng ngày 4/1, Thường trực Tỉnh ủy Long An giao ban với lãnh đạo Mặt trận, đoàn thể tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm chủ trì hội nghị.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong quí IV/2016, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung phối hợp tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ, kỷ niệm, tình hình biển đảo, biên giới, tham gia Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các công trình nhà nước và nhân dân cùng làm, xây dựng nông thôn mới, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, trong đó tổ chức thành công Đại hội Phụ nữ tỉnh, kiện toàn các chức danh chủ chốt Liên đoàn Lao động tỉnh, chú trọng phát triển đoàn viên, hội viên theo hướng nâng cao chất lượng và đa dạng về hình thức tập hợp; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Long An lần thứ IX (nhiệm kỳ 2016-2021) diễn ra trong 2 ngày 8 và 9/11/2016. Ảnh: Nguyệt Nhi

Nhân dân tích cực đồng thuận cao trong việc tham gia thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2016, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi, đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận và bàn nhiều vấn đề liên quan đến tình hình nhân dân và công tác vận động quần chúng như: Nhân dân quan tâm vấn đề ô nhiễm môi trường, thiên tai, hạn hán làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân; tai nạn giao thông, an toàn thực phẩm, hàng hóa kém chất lượng chưa được kiểm soát…

Ngoài ra, hội nghị bàn và nêu nhiều ý kiến về việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể trong thời gian tới, khắc phục bệnh hành chính, thành tích trong thi đua; mặt trận, đoàn thể cần tham gia ngay từ đầu đối với các chương trình, dự án liên quan đến nhân dân; xây dựng các mô hình, công trình chung cho mặt trận, đoàn thể cùng thực hiện.


Công đoàn các cấp luôn quan tâm đến đời sống công nhân, lao động. Ảnh: Song Hồng

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm ghi nhận những kết quả mà Mặt trận, đoàn thể đạt trong quí qua, đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong quí I/2017 như: Vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động sản xuất, kinh doanh. Chú trọng các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa đối với gia đình chính sách và người có công, các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới của tỉnh, tổ chức vui xuân, đón tế với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, gắn với việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ.

Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hành động của Mặt trận, đoàn thể thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhất là vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân trong thực hiện các chương trình đột phá và công trình trọng điểm của tỉnh. Kịp thời nắm chắc tình hình quần chúng, các giới để phản ảnh và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy có giải pháp hữu hiệu trong lãnh đạo./.

TH

Chia sẻ bài viết