Tiếng Việt | English

01/04/2016 - 19:00

Thường trực Tỉnh ủy Long An: Giao ban với Mặt trận, các đoàn thể

Ngày 31/3/2016, Thường trực Tỉnh ủy Long An họp giao ban với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh nhằm đánh giá tình hình hoạt động của Mặt trận-đoàn thể trong quý I và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II. Đồng chí Trần Văn Cần - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Văn Cần- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại hội nghị

Theo báo cáo, trong quý I/2016, hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phối hợp với chính quyền tổ chức thăm hỏi gia đình chính sách, đồng bào nghèo, chức sắc tôn giáo, hội viên tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang trong dịp Tết; tổ chức các hoạt động thi đua, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng Đại hội XII của Đảng; tham gia giới thiệu đại biểu ứng cử Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương phát động; vận động thanh niên nhập ngũ đạt chỉ tiêu 100%,...

Những hoạt động trên góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2016 đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế trong việc tổ chức và hoạt động của Mặt trận-đoàn thể các cấp như: Việc duy trì sinh hoạt chi đoàn, chi hội tại một số địa bàn, khu vực chưa tốt, nhất là ở nông thôn và khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước; nội dung, phương thức hoạt động đoàn thể thiếu sinh động; công tác đánh giá chất lượng đoàn viên, hội viên một số tổ chức đoàn thể còn mang tính thành tích, chưa đúng thực chất.

Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị thiếu chặt chẽ, tính chủ động chưa cao; việc lãnh đạo giải quyết có lúc, có nơi chưa kịp thời, thiếu kiên quyết. Một số vấn đề bức xúc, phát sinh ở địa phương, đơn vị chậm được phát hiện.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trần Văn Cần chỉ đạo: Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai, quán triệt, cụ thể hóa thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, trọng tâm là tập trung triển khai cụ thể hoá và thực hiện tích cực các chương trình đột phá, công trình trọng điểm mà nghị quyết đại hội đề ra, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, nhất là trong việc giải phóng mặt bằng, đền bù, tái định cư, góp phần đưa nghị quyết của Đảng sớm được triển khai thực hiện.

Tham gia với các ngành, các cấp trong việc giúp nhân dân khắc phục thiệt hại do hạn, mặn xâm nhập, ổn định đời sống nhân dân. Ngoài ra, tập trung vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021...

Thanh Hùng

Chia sẻ bài viết