Tiếng Việt | English

15/06/2015 - 15:58

Tin vắn

Đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn TP.Tân An đã gieo sạ trên 3.000ha lúa Hè Thu, với các giống chủ lực như: Nàng hoa, OM 4900, VND 95-20, VD 20 và nếp IR 4625. Hiện nay, trước tình hình sâu bệnh trên lúa có diễn biến theo chiều hướng phức tạp, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh khuyến cáo nông dân cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, để phát hiện kịp thời và có biện pháp phòng trừ hiệu quả các loại sâu bệnh ngay trên diện hẹp, không để bùng phát thành dịch.

Lê Quang

Trong 4 năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), huyện Đức Hòa đã huy động được nguồn vốn trên 400 tỉ đồng. Với nguồn vốn này, huyện chú trọng xây dựng các dự án phát triển hạ tầng KT-XH; hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 3 xã đạt chuẩn NTM, 7 xã đạt 15 tiêu chí trở lên.

Bảo Lộc

Theo kế hoạch, vụ lúa Hè Thu năm nay, toàn huyện Bến Lức sẽ xuống giống gần 5.000ha. Đa số nông dân chọn các giống lúa xác nhận như OM 4900, OM 6976, OM 4218, OM 6162, Nàng hoa 9 và gieo sạ theo hình thức sạ khô. Tính đến thời điểm này, nông dân đã xuống giống xong, đạt 100% kế hoạch. Trên diện tích lúa đã xuống giống, ngành nông nghiệp huyện và các xã đã phát hiện và loại trừ khoảng hơn 100ha lúa bị nhiễm bọ trĩ, kiến,…

Việt Hằng

Chia sẻ bài viết