Tiếng Việt | English

20/03/2024 - 17:20

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng tại TP.Tân An  

Ngày 20/3, Uỷ viên UBKT Tỉnh ủy Long An – Võ Văn Trở làm trưởng đoàn kiểm tra thực tế đơn vị phường 1, TP.Tân An trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2023.

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - Võ Văn Trở ghi nhận những nỗ lực, kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, thi hành kỷ luật trong Đảng của phường 1

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy luôn được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Thành ủy và UBKT Thành ủy. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường 1 chủ động trong xây dựng và triển khai chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 theo quy định. Nhận thức của tổ chức Đảng và đảng viên có sự chuyển biến rõ rệt trong công tác kiểm tra, giám sát, nhất là về ý thức chấp hành, tự tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu; chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên được nâng lên.

Trong năm, Đảng ủy phường 1 kiểm tra chuyên đề 2 chi bộ và 2 Bí thư chi bộ; giám sát chuyên đề 2 chi bộ và 2 Bí thư chi bộ; qua kiểm tra, chưa phát hiện vi phạm.

Thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng, trong kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, UBKT Đảng ủy kiểm tra 2 chi bộ. Đồng thời, UBKT Đảng ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 đảng viên; qua kiểm tra, đảng viên vi phạm đến mức xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. UBKT Đảng ủy cũng thực hiện giám sát thường xuyên 1 tổ chức Đảng và 4 đảng viên; giám sát chuyên đề 4 tổ chức Đảng và 4 đảng viên.

Tại cuộc làm việc, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy - Võ Văn Trở ghi nhận những nỗ lực, kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, thi hành kỷ luật trong Đảng của phường 1. Ông cũng đề nghị, Đảng ủy, UBKT phường 1 hoàn thiện hồ sơ, biểu mẫu theo góp ý của đoàn công tác; tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; tiếp tục xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tiễn; quan tâm bồi dưỡng, tập huấn các chi bộ thực hiện nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức Đảng./.

Phạm Ngân – Nhựt Kha

Chia sẻ bài viết