Tiếng Việt | English

06/10/2019 - 15:14

10 năm xây dựng nông thôn mới: Nhân dân hiến gần 390.000.000m2 đất

Theo Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An - Phạm Ngọc Tiệp, giai đoạn 2010-2020, Long An làm tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

10 năm xây dựng nông thôn mới, Long An xây dựng nhiều cầu giao thông nông thôn

Với phương châm “Lấy sức dân để chăm lo đời sống nhân dân”, 10 năm qua, MTTQVN các cấp phối hợp vận động nhân dân đóng góp nguồn lực, hiến đất, góp công xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, chấp hành pháp luật,…

Toàn tỉnh Long An vận động xã hội hóa xây dựng, sửa chữa gần 400 cầu bê tông, trị giá hơn 111,3 tỉ đồng; nâng cấp và sửa chữa, giặm vá, bê tông hóa gần 300km đường trị giá hơn 118,6 tỉ đồng; đóng góp tiền, hiến đất, vật dụng làm công trình hơn 1.848 tỉ đồng, trên 56.400 ngày công lao động, hiến tặng đất làm đường gần 390.000.000m2. Từ đó, làm cho bộ mặt nông thôn có sự chuyển biến, đời sống người dân ngày càng được cải thiện.

Mặt trận các cấp cùng các hội, đoàn thể vận động người dân chung tay xây dựng đường nông thôn và giữ gìn cảnh quan môi trường

Đến nay, toàn tỉnh có trên 95% hộ gia đình được công nhận gia đình đạt chuẩn văn hóa, 1.019/1.035 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa (98,5%), 99/166 xã đạt chuẩn văn hóa và 18/26 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết