Tiếng Việt | English

16/10/2019 - 17:37

Chủ tịch UBND TP.Tân An đối thoại với người dân về thủ tục hành chính

Chiều 16/10, Chủ tịch UBND TP.Tân An, tỉnh Long An - Lê Công Đỉnh chủ trì đối thoại trực tiếp với người dân thành phố về thủ tục hành chính (TTHC), giải quyết TTHC năm 2019.

Thành phố có nhiều chuyển biến trong giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân

Thời gian qua, thành phố kịp thời kiến nghị cấp trên xem xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những TTHC không còn phù hợp, cắt giảm thời gian giải quyết, thành phần và số lượng hồ sơ,… bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về TTHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện TTHC.

Hồ sơ của tổ chức, cá nhân được thụ lý, giải quyết với số lượng nhiều hơn và thời gian giải quyết nhanh hơn so với trước đây; giảm bớt tình trạng phiền hà, đi lại nhiều nơi, nhiều lần cho tổ chức, cá nhân; hạn chế được các biểu hiện tiêu cực trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức; thái độ phục vụ nhân dân có chuyển biến rõ nét;…

Người dân trình bày những thắc mắc với lãnh đạo thành phố

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn một số khó khăn, tồn tại. Việc giải quyết hồ sơ hành chính cho tổ chức, cá nhân đa số bảo đảm đúng thời hạn, tuy nhiên còn hồ sơ trễ hẹn, chủ yếu là ở lĩnh vực đất đai - xây dựng. Một số hồ sơ thiếu thành phần theo quy định nhưng không yêu cầu bổ sung sớm, đến ngày trả kết quả mới yêu cầu bổ sung; số lượng hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và dịch vụ bưu chính công ích còn ít;…

Tại cuộc đối thoại, người dân thành phố thắc mắc một số vấn đề về đất đai - xây dựng; tư pháp - hộ tịch. Trong đó, chủ yếu tập trung vào việc chuyển mục đích quyền sử dụng đất; vấn đề tách thửa; thủ tục làm giấy khai sinh cho trẻ em;…

Lãnh đạo thành phố Tân An và các phòng, ban đối thoại với người dân về thủ tục hành chính

Chủ tịch UBND TP.Tân An - Lê Công Đỉnh cho rằng, cuộc đối thoại nhằm lắng nghe những ý kiến của nhân dân về việc giải quyết các TTHC đối với cấp xã, phường, các phòng chuyên môn cũng như Trung tâm Hành chính công thành phố,… để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Qua đó, phát huy vai trò giám sát của nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi  cho nhân dân triển khai và giám sát quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan hành chính nhà nước./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết